Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Konflikt polsko - litewski 1918 - 1922

   

  Pod koniec XIX w. wśród Litwinów zaczęła się budzić świadomość narodowa. W czasie I wojny światowej Niemcy, którym zależało na utworzeniu stosunkowo silnej Litwy pozostającej pod ich wpływami, zezwolili Litwinom na tworzeniu struktur przyszłego państwa. Na pocz. 1918 Niemcy wycofali się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - litewskie w okresie międzywojennym

   

  Odradzające się państwo polskie stanęło w 1918 r. przed problemem swoich granic wschodnich i zachodnich. Granice te tworzyły się w walce. Wiosną 1919 r. wojska polskie pod dowództwem J. Piłsudskiego podejmując ofensywę przeciwko Armii Czerwonej na odcinku białoruskim, zajęły w kwietniu Wilno.

  To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - angielskie w okresie międzywojennym

   

  Po zakończeniu I wojny Anglia, która właściwe zrealizowała wszystkie swoje cele (likwidacja: niemieckiej floty i konkurencji na polu gospodarki oraz niemieckiego imperium kolonialnego, którego część przejęła jako terytoria mandatowe Ligi Narodów), była przeciwna dalszemu i jej zdaniem zbytniemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne polsko - niemieckie w latach trzydziestych

   

  W latach trzydziestych polska polityka zagraniczna, do 1932 roku kierowana przez Augusta Zaleskiego, potem przez Józefa Becka, opierała się na koncepcji równowagi między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR.

  Polityka ta zakładała, że Polska będzie pełnić rolę neutralnego bufora między nimi, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne polsko - radzieckie w latach trzydziestych

   

  W latach trzydziestych polska polityka zagraniczna, do 1932 roku kierowana przez Augusta Zaleskiego, potem przez Józefa Becka, opierała się na koncepcji równowagi sił między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR.

  Polityka ta zakładała, że Polska pełnić będzie rolę neutralnego bufora między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja kwietniowa 1935 roku

   

  Podstawą prawną autorytarnych rządów Piłsudskiego była nowela sierpniowa (2 VIII 1926), czyli poprawka do konstytucji marcowej (17 III 1921), wzmacniająca władzą wykonawczą. Równocześnie prowadzono prace nad nową konstytucją, starając się jej zapisami wzmocnić rządy sanacji i zabezpieczyć jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o władzę w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego

   

  Ostatnim dokumentem jaki dano do wglądu i zatwierdzenia Marszałkowi Piłsudskiemu była konstytucja, nazwana później kwietniową, gdyż prezydent Mościcki podpisał ją 23 IV 1935.

  Marszałek zmarł 12 V 1935 i mimo sprzeciwu arcybiskupa Sapiehy został pochowany na Wawelu, w krypcie św. Leonarda. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1932 - 1939

   

  Już pod koniec lat dwudziestych (Pakt Brianda-Kelloga 1928, protokół Litwinowa 1929) nastąpiło polepszenie stosunków polsko-radzieckich. 25 VII 1932 Polska i ZSRR podpisały w Moskwie pakt o nieagresji, przedłużony w 1934 na 10 lat. Pakt nawiązując do traktatu ryskiego, Paktu Brianda-Kelloga i protokołu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem Zaolzia w okresie międzywojennym

   

  Kształtując swoje granice, odradzające się państwo polskie prócz sporów o Śląsk, Warmię i Mazury (z Niemcami) miało jeszcze jeden spór graniczny - z Czechosłowacją, o Śląsk Cieszyński (Zaolzie).

  Ten wysoce uprzemysłowiony region, w większości był zamieszkały przez Polaków, mniej przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Zaolzia

   

  5 XI 1918 polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego i jej czeski odpowiednik Narodni Vibor ustaliły linię demarkacyjną, wytyczoną według kryterium etnicznego (językowego), którą miały uznać w przyszłości rządy tych państw. Linia ta jak i późniejsze ustalenia o przeprowadzeniu plebiscytu były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt

Do góry