Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Sprawa polska na konferencji w Poczdamie

   

  Konferencja w Poczdamie (berlińska) miała miejsce w dniach 17 VII - 2 VIII 1945, a jej celem było opracowanie warunków przyszłego traktatu pokojowego i zdecydowanie o losach pokonanych Niemiec do chwili zwołania konferencji pokojowej. Uczestniczyli w niej Stalin, nowy prezydent USA Harry Truman oraz W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ludnościowa Niemiec na ziemiach polskich w latach 1939 - 1945

   

  28 IX 1939 podpisano w Moskwie traktat „o przyjaźni i granicach” między Niemcami i ZSRR. Nastąpiła więc zmiana klauzuli prawnej w stosunku do układu z 23 VIII - linia demarkacyjna stała się granicą państwową, ulegając jednocześnie pewnej modyfikacji (z linii Pisa -Narew -Wisła-San na Pisa -Narew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /15 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja „Burza”

   

  Za cele państwa podziemnego uznano walkę z Niemcami i wyzwolenie państwa, a za sposób ich realizacji ogólnonarodowe powstanie, którego zasadniczy plan powstał w 1940. W zależności od rozwoju sytuacji ulegał on zmianom, ale w każdej koncepcji powtarzały się kardynalne warunki jakie muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność PKWN

   

  W VII 1944 przedstawiciele KRN rozmawiali w Moskwie ze Stalinem, który uznał KRN za reprezentację władzy w Polsce i zezwolił jej na tworzenie administracji terenowej. W tym celu powołano Delegaturę KRN dla Obszarów Wyzwalanych, która rozpoczęła urzędowanie 20 VII. Jednak tego samego dnia zapadła w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ludnościowa ZSRR w stosunku do Polaków w latach 1939 - 1945

   

  28 IX 1939 podpisano w Moskwie traktat „o przyjaźni i granicach” między Niemcami i ZSRR. Nastąpiła więc zmiana klauzuli prawnej w stosunku do układu z 23 VIII - linia demarkacyjna stała się granicą państwową, ulegając jednocześnie pewnej modyfikacji (z linii Pisa -Narew -Wisła-San na Pisa -Narew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Warszawskie 1944. Geneza (przebieg) i skutki

   

  Powstanie Warszawskie było zbrojną walką wyzwoleńczą z niemieckim okupantem, zainicjowaną i prowadzoną w ciągu 63 dni (1 VIII - 2 X 1944) przez AK przy powszechnym udziale ludności cywilnej i wszystkich organizacji podziemia. Było największą bitwą stoczoną prze europejski ruch oporu w czasie II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /22 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność KRN

   

  Krajowa Rada Narodowa (31 XII 1943 - II 1947) była instytucją powołaną przez komunistów pod koniec wojny. Przedstawiana była jako struktura ponadpartyjna (PPR, SL-„Wola Ludu”, RPPS, Poale Syjon-Lewica, komuniści z przedwojennej Niezależnej Partii Chłopskiej [NPCh]) i uzurpowała sobie status...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

   

  „Sprawa polska” to termin, którego treść w ciągu ponad 200 lat funkcjonowania kilkakrotnie ulegała zmianie. Dla Europy i świata zawsze jednak oznaczał sytuację kłopotliwą, niewygodną, zmuszającą do przypomnienia sobie o publicznie głoszonych ideałach i wcześniejszych deklaracjach, często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /13 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i formy działalności ZWZ / AK

   

  Od pierwszych dni okupacji zaczęły powstawać w kraju organizacje wojskowo-polityczne zakładające walkę z okupantami. Bark jest dokładnych danych o ich strukturach i liczebności, ale szacuje się, że na przełomie 1939/40 było ok. 140 organizacji tego rodzaju, a ich działalność w pierwszym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /10 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polsko - radziecka współpraca wojskowa podczas II wojny światowej

   

  17 września 1939 roku Związek Radziecki dokonał inwazji wschodniej Polski, działając w porozumieniu z III Rzeszą. W katach 1939-41 rząd polski uważał się za pozostający w stanie wojny z ZSRR. Związek Radziecki stał na stanowisku nieistnienia państwa polskiego. Polacy w terenów przyłączonych do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt

Do góry