Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Referendum 1946 roku - geneza i znaczenie

   

  Na przełomie 1945/6 r. z inicjatywy PPR, która obawiała się otwartej walki o mandaty w przyszłym parlamencie, powstał przedwyborczy blok 4 stronnictw. Tworzyły go: PPR, PPS, SL i SD. Blok próbował przyciągnąć do siebie wzrastające w siłę, opozycyjne PSL, aby w ten sposób wystawić jedną listę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum ludowe w Polsce w 1946 r.

   

  Chcąc odwlec - wbrew ustaleniom podjętym w czasie konferencji w Jałcie - wybory do Sejmu Ustawodawczego, dążąca do monopolizacji władzy w swoich rękach Polska Partia Robotnicza wysunęła w stosunku do innych partii politycznych aktywnych w Polsce po 1944 r. koncepcję przeprowadzenia referendum. Celem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory do parlamentu w 1947 roku. (Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947)

   

  Odnosząc zwycięstwo w przeprowadzonym w czerwcu 1946 r. referendum, PPR i jej sojusznicy PPS, SL, SD zdecydowały się już jesienią tegoż roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Uchwalono więc ordynację i wyznaczono ich termin na 19 stycznia 1947 r.

  Jednocześnie te cztery partie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w Polsce Ludowej

   

  Stanisław Mikołajczyk, przywódca ruchu ludowego, pełnił funkcje premiera rządu polskiego w Londynie w latach 1943-1944. Jesienią 1944 roku, po nieudanej wizycie w Moskwie podał się do dymisji. Szykował się do odegrania roli w Polsce powojennej, ale już nie jako premier rządu emigracyjnego, lecz jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Tymczasowego (Polskiego) Rządu Jedności Narodowej

   

  Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej było jednym ze skutków porozumienia jałtańskiego z II (4-11) 1945. Fakt powstania TRJN nie był wynikiem nacisków Zachodu, ale konsekwentnej realizacji planu Stalina, który nie myśląc o wywiązaniu się z przyjętych zobowiązań dbał o zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

   

  Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

  W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

   

  28 VI 1945 ogłoszono komunikat o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, którego wicepremierem został (obok Gomułki), były premier rządu londyńskiego (14 VII 1943 - 22 XI 1944) S. Mikołajczyk. Społeczeństwo odczytywało obecność Mikołajczyka w nowym rządzie, jako zapowiedź korzystnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność Rządu Tymczasowego

   

  31 XII 1944 KRN powołała, na miejsce PKWN, Rząd Tymczasowy RP pod kierownictwem Osóbki-Morawskiego, który otrzymał też resort spraw zagranicznych. Wicepremierami zostali W. Gomułka i Stanisław Janusz z koncesjonowanego (kryptokumunistycznego) SL. Resort obrony objął M. Rola-Żymierski, a bezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska na konferencji w Teheranie

   

  Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie odbyła się w dniach 28 XI - 1 XII 1943. Uczestniczyli w niej: dyktator sowiecki J. Stalin, premier brytyjski W. S. Churchill i prezydent USA F. D. Roosevelt (Stanisław Cat-Mackiewicz ubolewał, że o przyszłości Polski decydowali: „zbrodniarz, pijak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska na konferencji w Jałcie

   

  Konferencja w Jałcie (krymska) odbyła się w dniach 4-11 II 1945 z udziałem tzw. „Wielkiej Trójki”: Stalina, Churchilla, Roosevelta. Omawiano na niej środki umożliwiające skrócenie wojny z Niemcami i Japonią oraz podstawowe kwestie powojennego urządzenia świata jak: przyszły podział Niemiec, zwołanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 198

  praca w formacie txt

Do góry