Historia /5 265 prac/

  • Ocena brak

    Referendum 1946 roku - geneza i znaczenie

     

    Na przełomie 1945/6 r. z inicjatywy PPR, która obawiała się otwartej walki o mandaty w przyszłym parlamencie, powstał przedwyborczy blok 4 stronnictw. Tworzyły go: PPR, PPS, SL i SD. Blok próbował przyciągnąć do siebie wzrastające w siłę, opozycyjne PSL, aby w ten sposób wystawić jedną listę...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 235

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Referendum ludowe w Polsce w 1946 r.

     

    Chcąc odwlec - wbrew ustaleniom podjętym w czasie konferencji w Jałcie - wybory do Sejmu Ustawodawczego, dążąca do monopolizacji władzy w swoich rękach Polska Partia Robotnicza wysunęła w stosunku do innych partii politycznych aktywnych w Polsce po 1944 r. koncepcję przeprowadzenia referendum. Celem...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 673

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wybory do parlamentu w 1947 roku. (Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947)

     

    Odnosząc zwycięstwo w przeprowadzonym w czerwcu 1946 r. referendum, PPR i jej sojusznicy PPS, SL, SD zdecydowały się już jesienią tegoż roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Uchwalono więc ordynację i wyznaczono ich termin na 19 stycznia 1947 r.

    Jednocześnie te cztery partie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 512

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w Polsce Ludowej

     

    Stanisław Mikołajczyk, przywódca ruchu ludowego, pełnił funkcje premiera rządu polskiego w Londynie w latach 1943-1944. Jesienią 1944 roku, po nieudanej wizycie w Moskwie podał się do dymisji. Szykował się do odegrania roli w Polsce powojennej, ale już nie jako premier rządu emigracyjnego, lecz jako...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 848

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powstanie Tymczasowego (Polskiego) Rządu Jedności Narodowej

     

    Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej było jednym ze skutków porozumienia jałtańskiego z II (4-11) 1945. Fakt powstania TRJN nie był wynikiem nacisków Zachodu, ale konsekwentnej realizacji planu Stalina, który nie myśląc o wywiązaniu się z przyjętych zobowiązań dbał o zachowanie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 829

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

     

    Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

    W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 450

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

     

    28 VI 1945 ogłoszono komunikat o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, którego wicepremierem został (obok Gomułki), były premier rządu londyńskiego (14 VII 1943 - 22 XI 1944) S. Mikołajczyk. Społeczeństwo odczytywało obecność Mikołajczyka w nowym rządzie, jako zapowiedź korzystnych...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 748

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powstanie i działalność Rządu Tymczasowego

     

    31 XII 1944 KRN powołała, na miejsce PKWN, Rząd Tymczasowy RP pod kierownictwem Osóbki-Morawskiego, który otrzymał też resort spraw zagranicznych. Wicepremierami zostali W. Gomułka i Stanisław Janusz z koncesjonowanego (kryptokumunistycznego) SL. Resort obrony objął M. Rola-Żymierski, a bezpieczeństwo...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 399

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sprawa polska na konferencji w Teheranie

     

    Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie odbyła się w dniach 28 XI - 1 XII 1943. Uczestniczyli w niej: dyktator sowiecki J. Stalin, premier brytyjski W. S. Churchill i prezydent USA F. D. Roosevelt (Stanisław Cat-Mackiewicz ubolewał, że o przyszłości Polski decydowali: „zbrodniarz, pijak i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 908

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sprawa polska na konferencji w Jałcie

     

    Konferencja w Jałcie (krymska) odbyła się w dniach 4-11 II 1945 z udziałem tzw. „Wielkiej Trójki”: Stalina, Churchilla, Roosevelta. Omawiano na niej środki umożliwiające skrócenie wojny z Niemcami i Japonią oraz podstawowe kwestie powojennego urządzenia świata jak: przyszły podział Niemiec, zwołanie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 198

    praca w formacie txt

Do góry