Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Okres rzymski (30 p.n.e. – 395 r. n.e.)

  Po śmierci Kleopatry VII, ostatniej przedstawicielce dynastii Lagidów, Oktawian August przyłączył de facto Egipt do imperium rzymskiego. W zasadzie odbyło się to bez większych oporów, pomijając pewne reakcje o wąskim zasięgu na południu kraju. Egipt rządzony był przez bezpośredniego przedstawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Średnie Państwo (ok. 2133 – ok. 1786 p.n.e.)

  Kolejny okres świetności państwa egipskiego, po jego zjednoczeniu przez Mentuhotepa II, rozpoczął się od panowania faraona Amenemhata, który ponownie uczynił Memfis stolicą państwa. Dzieje Egiptu, zwłaszcza w czasie panowania XII dynastii, wkroczyły w epokę uważaną za klasyczną, zarówno przez samych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Drugi Okres Przejściowy (ok. 1786 – ok. 1567 p.n.e.)

  Niektórzy badacze już XIII dynastię zaliczają do tego okresu, który charakteryzował się ogólną destabilizacją polityczną państwa i rozbiciem dzielnicowym. Nastąpił zmierzch kulturalny. Egipt utracił Nubię, Synaj i Palestynę.

  W okresie tym panowali tzw. Hyksosi. Wywodzili się oni prawdopodobnie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Nowe Państwo (ok. 1567 – ok. 1085 p.n.e.)

  W okresie tym Egipt osiągnął apogeum znaczenia i potęgi, czego wyrazem było narastanie jego ekspansjonistycznych dążeń i rozpoczęciem wielu działań wojennych. Egipcjanie wymusili respektowanie swoich interesów na ludach Azji: Hurytach, Hetytach, Babilończykach i Asyryjczykach. Najważniejsi faraonowie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Okres Predynastyczny (ok. 6000 – ok. 3100 p.n.e.)

  Był to okres schyłkowego paleolitu i neolitu. Na terenie Egiptu rozwijały się wtedy różne kultury neolityczne o charakterze osiadłym i rolniczym, jednakże nie były one jednolite w całym kraju. Należały do nich, m.in. zlokalizowane w dolinie Nilu, kultury Tasa i Badari (ok. 4500 p.n.e.), nazwane tak od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Trzeci okres przejściowy (ok. 1085 – 664 p.n.e.)

  Tak jak w poprzednich okresach przejściowych Egipt był rozbity politycznie. Przy czym jeśli w Drugim Okresie Przejściowym główną rolę odgrywali Hyksosi, tak w tym okresie inicjatywę polityczną przejęły tzw. dynastie libijskie (XXII i XXIII) i kuszycka (XXV). Żadnej z nich nie udało się jednak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Okres wczesnodynastyczny (ok. 3100 – ok. 2686 p.n.e.)

  Okres historyczny starożytnego Egiptu rozpoczął się wraz z założeniem pierwszej dynastii z Thynis (lub This) i zjednoczeniem dwóch państw egipskich: Górnego (południowego) i Dolnego (północnego) Egiptu przez Menesa (Narmera).

  W okresie tym, tzw. tynickim lub archaicznym, ukształtowały się wierzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Późne Państwo (664 – 332 p.n.e.)

  Początek tzw. Epoki Późnej wyznacza objęcie władzy przez Psametycha I, którego panowanie (do 610 p.n.e.) zapoczątkowało zjednoczenie Egiptu, aż do podboju perskiego w 525 roku p.n.e. Faraonowie próbowali opanować Bliski Wschód, w czym przeszkodzili im Babilończycy.

  Powodzeniem za to zakończyła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Stare Państwo (ok. 2686 – ok. 2181 p.n.e.)

  Stare Państwo (dynastie od III do VI), które swoim terytorium sięgało poza pierwszą kataraktę, znane jest szczególnie z monumentalnych budowli: mastab, okazałych świątyń i oczywiście – piramid. Pierwsza z nich to schodkowa piramida faraona Dżesera w Sakkarze. Kolejne, budowane przez władców IV dynastii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt

  Starożytny Egipt, cywilizacja egipska lub też cywilizacja starożytnego Egiptu to wysokorozwinięta kultura w dolinie Nilu z całym wachlarzem osiągnięć technicznych, naukowych, politycznych i kulturowych, która trwała około 3500 lat. Państwo to rozwinęło się dzięki corocznym, regularnym (a co za tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 290

  praca w formacie txt

Do góry