Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Attyla i Aecjusz

   

  Podczas gdy zachodnia część imperium pustoszała wskutek najazdów germańskich i wojen domowych, Wschodowi zagroził potężny związek plemienny Hunów. Hunowie, którzy od 420 r. stworzyli silny ośrodek na stepach nad Cisą, narzucili swe zwierzchnictwo okolicznym ludom germańskim, słowiańskim i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodoryk Wielki

   

  Teodoryk, znajdujący się na wschodniorzymskiej służbie król Ostrogotów, był zdolnym dowódcą i wielbicielem kultury rzymskiej. Popadł on w konflikt o podłożu religijnym z wiarołomnym cesarzem Zenonem. Wielokrotnie pustoszył Półwysep Bałkański, niemalże docierając pod mury stolicy, by pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koniec zachodniego Cesarstwa Rzymskiego

   

  Bezsilność Aecjusza, pozbawionego poparcia Hunów, wykorzystał wraz dworem raweńskim Walentynian III, który zapragnął odegrać wreszcie rolę polityczną, przez całe swoje życie usuwany w cień wybitnego patrycjusza. Z poparciem Genzeryka (króla Wandalów) cesarz zamordował Aecjusza na prywatnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędrówka Wizygotów. Przerwanie linii Renu

   

  Spokój ze strony Wizygotów nie trwał długo. Już po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego, cieszącego się wśród nich olbrzymim autorytetem, doszło do powstania. Pod wodzą młodego Alaryka Wizygoci spustoszyli Grecję (zniszczyli m. in. Ateny i Korynt). Wizygoci niezadowolenie ze swojego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojawienie się Hunów i wkroczenie Wizygotów do imperium

   

  Hunowie- lud turecki, związany z elementami mongolskimi, wywodzący się ze wschodnich obszarów Azji Środkowej. Już w II w. p. n. e. cesarze chińscy musieli bronić północnych krajów swojego państwa przed niszczycielskimi najazdami koczowniczego plemienia Hiun-nu, który utożsamia się z Hunami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Germanowie - ich ustrój i kultura

   

  Kolebką ludów germańskich była południowa Skandynawia i Półwysep Jutlandzki (Germanowie Północni). Stamtąd w ciągu I tys. rozpoczęli ekspansję na południe, wypierając ludy celtyckie osiadłe na terenach dzisiejszych Niemiec (Germanowie Zachodni). U progu naszej ery Skandynawię opuściły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Germanowie a Rzym

   

  Ożywione stosunki wojenne, dyplomatyczne i handlowe z Rzymem spowodowały szerokie rozpowszechnienie się wśród Germanów śródziemnomorskiego rzemiosła, przedmiotów zbytku i wielu obyczajów rzymskich.

  Germańscy królowie starali się naśladować tryb życia rzymskich wodzów, ich strój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbaricum

   

  Decydującą rolę w narodzinach średniowiecznej Europy odegrały ludy zamieszkujące Środkową i Wschodnią Europę:

  Germanowie- lud, który osiągnął najwyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego spośród barbarzyńców, pozostający od I w. p. n. e. w ścisłym kontakcie z cywilizacją rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Epoka grecka – dynastia Lagidów (332 – 30 p.n.e.)

  Trzy wieki pod panowaniem greckiej dynastii zapoczątkował jeden z dowódców Aleksandra Wielkiego – Ptolemeusz syn Lagosa. Panowanie greckie, pomimo, iż wywoływało powstania i bunty, generalnie koncentrowało się wokół Egiptu i władcy dbali o jego interesy polityczne w takim samym stopniu, jak faraonowie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2181 – ok. 2133 p.n.e.)

  Stopniowo pozycja religijna i polityczna faraona w państwie, ulegała osłabieniu, a coraz większą rolę zaczęli odgrywać lokalni urzędnicy - nomarchowie.

  Postępująca decentralizacja doprowadziła do poważnego kryzysu władzy centralnej i w końcu do całkowitego załamania się władzy królewskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt

Do góry