Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Miasta bizantyjskie. Konstantynopol

   

  Mimo przeniesienia do Konstantynopola wielu niechlubnych zwyczajów z Rzymu (np. rozdawnictwo zboża), Bizancjum nie miało tego pasożytniczego charakteru, co stara stolica. Konstantynopol był miejscem produkcji towarów zbytku na światową skale. To tu zbiegały się wszystkie nici dalekosiężnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty religijne. Arianizm i nestorianizm

   

  Już za czasów Kostantyna Wielkiego i jego następców wybuchł pierwszy wielki konflikt wewnątrz kościoła. Głównym jego teatrem była Aleksandria, gdzie toczyły się walki religijne pomiędzy zwolennikami teologa Ariusza a późniejszego patriarchy Aleksandrii Atanazego. Ariusz twierdził, że Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka bizantyjska na zachodzie

   

  Dzieje zewnętrzne Bizancjum V- VIII w. to nieustanna walka ocalałej części Imperium Romanum, najpierw o odzyskanie utraconych terenów, później o samą egzystencję. Wojny Justyniana na Zachodzie przywróciły cesarstwu Italię, Afrykę, wyspy śródziemnomorskie, a także część Hiszpanii (Betykę)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny Cesarstwa Rzymskiego ze Słowianami, Awarami i Bułgarami

   

  Słowianie i Awarowie

  O ile utrzymanie posiadłości w na zachodzie wiązało się z prestiżem, to obrona wschodnich prowincji europejskich była walką o przetrwanie cesarstwa. Od poł. VI w. cesarstwo musiało stawić tam czoła naporowi plemion Słowiańskich, którzy w ślad za Germanami szukali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwazja Longobardów

   

  Italia, przywrócona cesarstwu po 552 r. nie była już tym samym krajem, który zastał Belizariusz. Zniszczenia wojen z Totilą i przemarsz armii bizantyjskiej spowodował ruinę, która przekraczała wszystko, co Półwysep wycierpiał przez cały wiek V. Rzym opustoszał, pozostała w nim garstka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty religijne. Monofizytyzm i monoteletyzm

   

  Zwycięska szkoła aleksandryjska, akcentująca jedność natury boskiej i ludzkiej Chrystusa (monofityzm), spotkała się z nową opozycją. Reprezentował ją zarówno kler (zwł. konstantynopolitański), jak i papiestwo rzymskie. Na jej czele stał patriarcha Konstantynopola Flawian i papież rzymski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum - „Nowy Rzym”

   

  Dzieje Bizancjum są kontynuacją i dalszym ciągiem historii Imperium Rzymskiego, choć przebiegają w innych warunkach politycznych i innej formacji społeczno- ekonomicznej- zacieśnienia do obszaru o przewadze greckiego elementu etnicznego. Zachowała się jednak ciągła linia rozwoju od Oktawiana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gospodarcza i społeczna Cesarstwa Rzymskiego

   

  Proces przejścia od społeczno- ekonomicznych struktur starożytności do średniowiecznego feudalizmu bardzo wyraźnie rysuje się na wsi bizantyjskiej w V- VII w.

  Drobnotowarowa gospodarka chłopska była wciąż silna, zwłaszcza w Azji Mniejszej na wielu terenach wolne gospodarstwa chłopów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restauracja imperium przez Justyniana

  W rok po śmierci Teodoryka Wielkiego, w 527 r. doszedł do władzy w Konstantynopolu cesarz Justynian I, który za cel postawił sobie przywrócenie dawnej świetności Imperium Romanum. Jego plany miały szansę powodzenia, ze względu na sprzyjające jego panowaniu okoliczności:

  Restauracja armii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wandalowie w Afryce. Rozkład armii rzymskiej

   

  W chwili opanowania sytuacji spadła na Rzym kolejna katastrofa. Objęcie tronu przez małoletniego przedstawiciela dynastii Walentyniana III i krótkotrwała wojna domowa w Italii w uzurpatorem Janem wywołały nową walkę pomiędzy żądnymi władzy rzymskimi dowódcami.

  Bonifacjusz, namiestnik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 563

  praca w formacie txt

Do góry