Historia /5 265 prac/

  • Ocena brak

    Opozycja szyicka. Abbasydzi

     

    Początek VIII w. był ostatnim okresem natężenia ekspansji arabskiej. Wkrótce załamała się ona wskutek narastania sprzeczności wewnętrznych, prowadzących do rozłamu w islamie. Omajjadzi, wśród których po śmierci Walida I (715) zabrakło wybitnych jednostek, nie potrafili stawić czoła...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 748

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Arabia przed Mahometem

     

    Południowa Arabia

    Większość Półwyspu Arabskiego była pustynią, zamieszkiwaną z rzadka przez koczownicze plemiona arabskie, nazywane Beduinami („synami pustyni”). Tylko na zachodnich i południowych krańcach Półwyspu, w późniejszym Hidżazie i Jemenie, dość wcześnie zaczęło rozwijać się...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 815

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mahomet i jego nauka

     

    Twórcą islamu był Mahomet, Muhammad syn Abdullaha. Urodził się w Mekce około roku 570. Życie jego, o którym mówi Koran i nasycone legendami dzieła późniejszych jego biografów, nie jest dobrze znane. Należał do plemienia Kurajszytów, osierocony w młodym wieku cierpiał na niedostatek. Karierę...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 155

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kalifat. Podboje Omara

     

    Opanowanie Mekki uczyniło Mahometa głównym autorytetem świata arabskiego, ale prorok nie dożył ostatecznego zjednoczenia Arabii. Mahomet zmarł w 632 r. „Zastępcą proroka”, kalifem, został jego teść Aby Bekr, ojciec najukochańszej z żon Mahometa Aiszy. Abu Bekr i jego następcy byli...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 989

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kalifat Omajjadów

     

    Po zamordowaniu Omara kalifem został wybrany Osman, członek wpływowego mekkańskiego rodu Omajjadów, który późno, bo już po ostatecznym zwycięstwie Mahometa, opowiedział się za prorokiem. Za czasów Osmana aparat biurokratyczny i administracyjny rozrósł się jeszcze bardziej. W Medynie powstał...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /7 047

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kultura wczesnego średniowiecza w cieniu klasztorów

     

    W Vivarium, na południowym cyplu Półwyspu Apenińskiego, Kasjodor utworzył u schyłku swego długiego życia zespół mnichów, mający na celu ratowanie zabytków literatury z powodzi nieszczęść i upadku kultury w VI w. Z tą chwilą praca intelektualna i dydaktyczna, a zwłaszcza kopiowanie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 583

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wzrost znaczenia papiestwa

     

    Rozpad Imperium Romanum nie pozostał bez wpływu na stan organizacji Kościoła Zachodniego. Powstały kościoły o charakterze narodowym: hiszpański, frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, bawarski. Władza cesarza, uznawanego niegdyś za wcielenie Chrystusa na ziemi, ograniczała się teraz...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 600

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Persja za Sassanidów

     

    Ardaszir I, władca Persydy, strącił w 226 r. ostatniego króla Partów, zapoczątkowując nową dynastię Sassanidów. Sassanidzi w przeciwieństwie do zhellenizowanych Arsakidów powrócili do tradycji państwa Achemenidów, Cyrrusów i Dariuszów. Podkreślano te tradycje w budownictwie, zdobnictwie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 664

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zaczątki wymiany na nowych podstawach. Rola i położenie Żydów

     

    Na Zachodzie zaczął powoli zastępować dawny handel o rzymskich podstawach nowy system wymiany towarowej. Pewne miasta rzymskie, będące rezydencjami bp, skupiały niektóre grupy rzemieślników i obcych kupców, zaopatrujące kościoły diecezjalne w niezbędne przedmioty kultu. Kulty świętych w...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 235

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Królestwo Wizygotów w Hiszpanii

     

    Po zakończeniu Wędrówek Ludów i załamaniu programu rewindykacyjnego Justyniana istniały w Europie trzy ogromne, ale niejednolite, organizmy państwowe:

    Franków w Galii i zachodniej Germanii

    Longobardów w Italii

    Wizygotów w Hsizpanii.

    Obok nich:

    Brytania i Irlandia- stanowiły...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 166

    praca w formacie txt

Do góry