Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wojny i zdobycze terytorialne Karola Wielkiego

   

  Umierając w 768 r. Pepin III podzielił swoje królestwo między Karlomana i Karola.

  Sytuacja w państwie Franków po śmierci Pepina III:

  Powstanie w Akwitanii

  Bunt księcia bawarskiego Tassilo III

  Najazdy Sasów na Nadrenię

  Objęcie władzy w Longobardii przez Dezyderiusza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyici i izmailici

   

  Siłom odśrodkowym sprzyjał także rozłam religijny wewnątrz islamu. Mimo że Abbasydzi zawdzięczali swoje panowanie poparciu szyitów, dość szybko doszło do zerwania ze „stronnictwem Alego”, podkreślającym swoja wierność dla bezpośrednich potomków proroka, imamów, dziedziczących po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo karolińskie

   

  Karol na wzór władców bizantyjskich pretendował nie tylko do roli świeckiego władcy, ale także mieszał się w spory dogmatyczne. Ograniczył rolę papieża do „modlącego się za powodzenie działań podejmowanych przez cesarza”.

  Karol dokonał również reformy życia klasztornego, zmuszając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja terytorialna Franków

   

  Wśród ludów germańskich, które w okresie wędrówek ludów osiedliły się na terenach Imperium Rzymskiego, najdonioślejsza rola dziejowa przypadła Frankom:

  Od III w. atakowali oni linię Renu, często pustosząc Galię.

  Za czasów Konstancjusza II (355) udało się im opanować północne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój społeczny i polityczny państwa karolińskiego

   

  Aparat administracyjny w państwie Karola był prymitywny i nie różnił się dużo od systemu zarządzania wypracowanego przez Merowingów. Administracja lokalna spoczywała nadal w rękach hrabiów- grafów; czasem kilka hrabstw łączono w większe jednostki, na których czele stawali duces...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Franków - Panowanie Chlodwiga. Państwo Merowingów

   

  W 481 r. królem państewka Tournai został Chlodwig, który wypowiedział sojusz z Rzymem i uderzył na Syagriusza, utrzymującego resztki panowania rzymskiego w Galii.

  W 486 r. armia Syagriusza została zniszczona, a panowanie Franków oparło się o Loarę, za którą władali Wizygoci.

  W 496 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie gospodarcze i kultura karolińska

   

  Współpracownicy Karola w reformie intelektualnej i przedstawiciele „odrodzenia”:

  Alkuin

  Angilbert- poeta

  Teodulf- poeta

  Piotr z Pizy- gramatyk

  Paweł Diakon- kronikarz longobardzki

  Einhard- biograf Karola Wielkiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój społeczny i polityczny Franków w okresie merowińskim

   

  Za czasów Chlodwiga spisano prawo zwyczajowe Franków Salickich, tzw. Lex Salica. Zawiera ono wiele przeżytków ustroju rodowego, takich jak współodpowiedzialność sądowa członków rodu, system dziedziczenia, wergeld, itp. Organizacja rodowa była jednak w wyniku wędrówek w stanie rozkładu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /7 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek władzy Merowingów. Rządy majordomów

   

  Merowingowie traktowali opanowane przez siebie terytoria jak zdobycze dynastii panującej. Władza należała do dynastii, która decydowała o następstwie tronu. Clodwig podzielił swoje państwo w 511 r. między czterech synów. Jeden z nich, Chlotar I, ponownie je zjednoczył, ale na łożu śmierci w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objęcie tronu przez Karolingów. Powstanie Państwa Kościelnego

   

  W 747 r. starszy z synów Karola Młota, Karloman, wstąpił do klasztoru. Niebezpieczeństwo rozbicia kraju zostało zażegnane. Całe państwa zostało zjednoczone w rękach Pepina III.

  Królem formalnie pozostawał marionetkowy przedstawiciel rodu Merowingów, Childeryk III, osadzony na tronie po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt

Do góry