Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Niemiecka ekspansja polityczna na ziemie słowiańskie

   

  Wschodnioniemieccy książęta i margrabiowie doprowadzili w XII w. do ponownego opanowania ziem północno- zachodnich Słowian i przesunięcia granic wschodnich Niemiec nad Odrę, Noteć i Brdę.

  W 1108 r. książęta i biskupi wschodnioniemieccy wystąpili z apelem do rycerstwa z zachodnich krajów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /5 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hanza niemiecka

   

  W II poł. XIII w. powstała Hanza Niemiecka, luźny związek miast północnoniemieckich i nadbałtyckich miast pozaniemieckich. Związek ten prowadził wspólną politykę wobec państw basenu mórz Północnego i Bałtyckiego.

  Na czele Hanzy stała Lubeka, pierwszy i przez długi czas największy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemieckie zakony rycerskie nad Bałtykiem

   

  Ekspansja miast hanzeatyckich i ideologia wypraw krzyżowych stały u kolebki wypraw niemieckich na pogańskie wówczas kraje bałtyckie. Zachęcona sukcesami miast włoskich w wyprawach krzyżowych, Lubeka stała się rzecznikiem krucjat przeciwko poganom bałtyckim, popierając na tym polu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /6 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruś i Litwa w walce z Krzyżakami

   

  Także królowie szwedzcy zagrozili wówczas Nowogrodowi. W XII w. podbili i schrystianizowali Finlandię, a z czasem postanowili sięgnąć dalej.

  Wezwany przez Nowogrodzian z Zalesia Aleksander Jarosławowicz, syn wielkiego księcia włodzimierskiego, zadał w 1240 r. w krwawej bitwie nad Newą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /3 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temudżyn - Czyngis - Chan i jego podboje

   

  Rozgromiwszy Alanów Mongołowie uderzyli na Połowców, którzy sprzymierzyli się z dawnymi wrogami- książętami ruskimi, z ówczesnym władcą Halicza, Mścisławem Udałym na czele. W 1223 r. w bitwie nad rzeką Kałką (wpadającą do Morza Azowskiego), rekonesans Mongołów rozbił Rusinów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga krucjata. Upadek Jerozolimy

   

  Rozbicie polityczne świata muzułmańskiego umożliwiało sukcesy pierwszych władców Królestwa Jerozolimskiego. Groźba pojawiła się, gdy emir Mossulu Imad ed- Din Zengi zjednoczył pod swoim panowaniem kilka innych państewek, a w 1144 r. zdobył hrabstwo Edessy. Upadek hrabstwa Edessy uświadomił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia krucjata (1189 - 1192)

   

  Upadek Jerozolimy w 1187 r. wywołał wstrząs w świecie chrześcijańskim i doprowadził do zorganizowania trzeciej wyprawy krzyżowej (1189- 1192).

  Największe nadzieje wiązano z dobrze zorganizowaną wyprawą niemiecką, prowadzoną przez sędziwego cesarza Fryderyka I Barbarossę.

  Fryderyk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czwarta krucjata (1202 - 1205). Cesarstwo Łacińskie

   

  Cesarstwo Bizantyjskie w przededniu wyprawy

  Klęska zadana Seldżukom przez pierwszą krucjatę odwróciła niebezpieczeństwo, grożące z tej strony cesarstwu Bizantyjskiemu. Pod długotrwałymi rządami trzech cesarzy z rodu Komnenów:

  Aleksego I

  Jana II

  Manuela

  Bizancjum przeżyło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /8 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie wypraw krzyżowych - średniowiecze

   

  Wyprawy i ich skutki:

  Wszystkie zdobycze okazały się efemeryczne.

  Krzyżowcy rozbili Cesarstwo Bizantyjskie- wielkie ognisko cywilizacji i główną siłę osłaniającą Europę przed Turkami.

  Osadnictwo francuskie i włoskie na Wchodzie nie zapuściło trwałych korzeni.

  Wzmocnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie krucjaty - średniowiecze

   

  Krucjata dziecięca (1212)

  W 1212 r. młodzież francuska i włoska ruszyła do protów śródziemnomorskich, by przedostać się do Ziemi Świętej. Panował ówcześnie pogląd, że nieprawości IV krucjaty dowiodły, iż zdemoralizowane rycerstwo nie jest godne wyzwolenia Jerozolimy. Część z dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /02.05.2012 Znaków /7 253

  praca w formacie txt

Do góry