Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wojna dwóch róż w Anglii

   

  Podczas gdy Francja umacniała się wewnętrznie i na zewnątrz, Anglia od lat 80-tych XV w. pogrążona była w wojnach domowych. Ich cechą charakterystyczną był zapoczątkowany pod Azincourt zwyczaj wycinania jeńców na polu bitwy. Zwyczaj ten, łącznie z systematycznym mordowaniem w lochach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja za Karola V. Odzyskanie strat

   

  Bilans rządów dwóch pierwszych Walezjuszów był opłakany: kraj, spustoszony przez Czarną Śmierć, walki wewnętrzne i wojska nieprzyjacielskie, niszczyły również niepłatne kompanie najemników oraz bandy rozbójników, rekrutujące się z byłych żołnierzy obu walczących ze sobą armii. Bandy te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /5 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

   

  Henryk VII

  Wzmocnienie dynastii Tudorów:

  zagłada rodów magnackich w czasie wojny dwóch róż uwolniła monarchię od opozycji magnackiej

  zakaz prywatnych armii

  utworzenie przez Henryka VII sądu doraźnego, tzw. Izby Gwiaździstej, rozpatrującej bezapelacyjnie sprawy spisków przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lancasterowie w Anglii

   

  Decydującą rolę w okresie małoletności Ryszarda II odgrywał w Anglii jego stryj, Jan z Gandawy, książę Lancaster, protektor Jana Wiklefa. Upatrywał on w ewentualnej sekularyzacji dóbr kościelnych środek do zapełnienia wyczerpanego wojną skarbu.

  Wybuch powstania chłopskiego w 1381 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Wielkie Bezkrólewie” w Niemczech

   

  Wśród książąt niemieckich główną pozycję zdobyli sobie najpotężniejsi, którzy podczas sporów o tron w XIII w. zmonopolizowali prawo do wyboru króla. Już w spisanym wówczas przez Eikego von Repgowa prawie zwyczajowym, tzw. Zwierciadle Saskim występują jako elektorzy:

  duchowni: abp...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza wojny stuletniej

   

  Gospodarcze i społeczne wstrząsy, jakie dotknęły Europę Zachodnią w XIV w., przyczyniły się do zaostrzenia konfliktów politycznych. Spowodowały one serię wojen, pustoszących Europę Zachodnią, głównie Francję. Wojny te pogłębiły jeszcze kryzys gospodarczy i brak stabilizacji układu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /6 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Bazylei i klęska koncyliaryzmu

   

  Marcin V nie miał zamiaru zrezygnować z dawnych pretensji papiestwa do najwyższej władzy w chrześcijaństwie, toteż nie kwapił się ze zwołaniem następnego soboru, mającego kontynuować dzieło reformy Kościoła. Pod naciskiem zwolenników reformy zwołał go na rok 1431 r. do Bazylei. Jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie opozycji antypapieskiej. Cesarz, spirytuałowie i Marsyliusz z Padwy

   

  W tym czasie polityczna potęga papiestwa była już załamana. Bonifacy VIII, wróg i prześladowca spirytuałów i braci apostolskich, przegrał swą walkę z Francją, a jego drugi z kolei następca, Klemens V, osiadł w Awinionie, pod kontrolą królów francuskich. Rozpoczął się okres tzw. „niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /7 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Wiklef

   

  Okres awinioński przyczynił się do osłabienia pozycji papiestwa, a niechęć co niego we wszystkich krajach europy zaostrzał rozbudowany przez Jana XXII fiskalizm, połączony z likwidowaniem wyboru bp i opatów przez kapituły.

  Odtąd papieże, pozbawieni większości dochodów z państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka schizma zachodnia

   

  Osłabienie pozycji papiestwa, wynikające z rezydowania w Awinionie, stało się jasne dla samych papieży, niezależnie od doraźnych korzyści, jakie dawała ta rezydencja. Papież był bp Rzymu i władcą Państwa Kościelnego. Jego nieobecność na terenie Italii była czymś nienaturalny i stan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Hygin696 Dodano /03.05.2012 Znaków /2 698

  praca w formacie txt

Do góry