Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Paweł Włodkowic

   

  Uwagi na temat funkcjonowania państwa i władzy nie są tak rozbudowane jak w przypadku Stanisława. Wypowiada je niejako przygodnie w kilku traktatach.

  Traktaty

  Saevientibus olim Pruthenis; Opinio Ostiensis

  W traktatach tych zajął się problemem władzy uniwersalnej papieża i cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /9 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Kluczborka

   

  Exaltabo te Domine

  W mowie bakałarza teologii Jana z Kluczborka Exaltabo te Domine, wygłoszonej na nabożeństwie uniwersyteckim w Krakowie po bitwie grunwaldzkiej, znalazło się parę myśli o państwie i władzy. Rysuje ona wizerunek idealnego władcy.

  Władca powinien odznaczać się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łukasz z Wielkiego Koźmina

   

  Łukasz z Wielkiego Koźmina był niezwykle uzdolnionym profesorem filozofii oraz świeżo wypromowanym w 1410 r. bakałarzem biblijnym. W 1411 r. został rektorem Uniwersytetu, lecz już w rok później zmarł. Pośmiertną pochwałę tego uczonego wygłosił Stanisław ze Skarbimierza.

  W kazaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bartłomiej z Jasła

   

  Mowy

  Hic iubet ordo...

  Wygłoszona w 1390 r. w związku z odnowieniem działalności Uniwersytetu. Zawarł w niej szereg refleksji na temat państwa i władzy:

  Eksponował rolę mądrości w rządzeniu państwem, odwołując się do tradycji antycznej i średniowiecznej, przywołując Platona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania Uniwersytetu Krakowskiego - ukształtowanie się środowiska naukowego

   

  Wraz z inauguracją w 1400 r. ze środowiskiem krakowskim wiąże się spora grupa profesorów praskich. Mimo licznych zagrożeń i kryzysu w latach 1409- 1410, uczelnia przetrwała, kształtując liczące się środowisko naukowe w Europie śr.- wsch.

  W pierwszych latach istnienia uniwersytet...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /8 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Medycyna

   

  Stosunkowo słabo zbadane są dzieje fakultetu medycyny. Stanisław ze Skarbimierza umieścił mistrzów medycyny obok mistrzów sztuk wyzwolonych. Poświecił im zaledwie kilka zdań. Medykom zalecił troskę o zdrowie poszczególnych członków społeczeństwa.

  Fakultet medycyny niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Filozofia i nauki matematyczno - astronomiczne

   

  Profesorowie krakowscy nie ograniczali się wyłącznie do biernej recepcji dorobku europejskiego, ale twórczo podejmowali dyskusję.

  Filozofia bytu. Metafizyka

  W zakresie filozofii bytu korzystano z komentarzy praskich do Metafizyki Arystotelesa, autorstwa:

  Jana Arsena z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /7 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Prawo kanoniczne

   

  W Krakowie po drugiej fundacji prowadzone były tylko wykłady z prawa kanonicznego. Wśród pierwszych profesorów tego fakultetu znaleźli się:

  Mikołaj z Gorzkowa (Praga, doktor dekretów)

  Stanisław ze Skarbimierza (Praga, doktor dekretów)

  Stefan Maldota (Praga, licencjat prawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytet Wiedeński

   

  Po upadku Uniwersytetu Praskiego, Uniwersytet Wiedeński stał się największą uczelnią środkowej Europy. Stosunkowo skromną rolę odgrywał w życiu umysłowym Polski.

  Działali tu:

  Henryk Langenstein

  Henryk Totting z Oyty

  Mikołaj z Dinkelsbuhl

  Jan z Gmunden.

  Klimat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naukowy dorobek mistrzów krakowskich - Teologia

   

  Wydział teologii w okresie pierwszych 40 lat istnienia wypromował:

  50 bakałarzy i doktorów.

  Podwaliny pod środowisko krakowskie położyli uczeni prascy:

  Jan Isner

  Jan Stekna

  Maurycy Rvacka (działał w Krakowie dość krótko).

  Równocześnie do Krakowa przybyli z Pragi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /13 341

  praca w formacie txt

Do góry