Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Miejsce i rola uczonych w państwie w refleksji mistrzów krakowskich

   

  Myśl europejska

  Średniowieczni intelektualiści zastanawiali się nad swoim miejscem w społeczeństwie, Kościele i państwie. Refleksja ta nawiązywała przede wszystkim do myśli starożytnej. Na gruncie platońskiego ideału państwa, wedle którego władca powinien mieć odpowiednią wiedzę i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intelektualiści w kancelarii królewskiej (1384 - 1434)

   

  Kancelaria jako instytucja centralna została odtworzona zaraz po przybyciu do Krakowa Jadwigi i jej koronacji na króla. Istotną rolę w ponownym jej zorganizowaniu mógł odegrać ostatni kanclerz z czasów Ludwika Andegaweńskiego, wszechstronnie wykształcony Jan Radlica, bp krakowski.

  O ostatecznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /11 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Komentatorzy Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

   

  Twórcy dwóch komentarzy w formie kwestii do Etyki pozostają anonimowi. Swoje dzieła spisali ok. 1420 r.

  Za Janem Buridanem i Marsyliuszem z Inghen, Pierwszy anonimowy uczony podkreśla, że dobro państwa i ogółu jest ważniejsze i „lepsze” od dobra własnego. Podobny pogląd miał Paweł z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł z Worczyna

   

  Komentarz do Etyki nikomachejskiej

  W komentarzu do Etyki nikomachejskiej, napisanym w formie kwestii w 1424 r., zawarł szereg wypowiedzi dot. państwa. Uczony skupił się w szczególności na marginalnej wypowiedzi Arystotelesa w Etyce o roli nauki w państwie, jaką była polityka, która zajmowała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj z Kozłowa

   

  W II i III dekadzie XV w. Mikołaj z Kozłowa, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów krakowskich, w mowach wygłoszonych na Uniwersytecie oraz na soborze bazylejskim zawarł szereg uwag dot. władzy i państwa.

  Magisterium sztuk wyzwolonych uzyskał na Uniwersytecie Praskim za dziekanatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan z Dąbrówki

   

  Jan Dąbrówka jest autorem niezwykle ciekawego zabytku literatury, komentarza do Kroniki Wincentego Kadłubka.

  W 1427 r. zdobył magisterium sztuk wyzwolonych i obejmując katedrę Nowki, prowadził wykłady z retoryki do 1433 r. W tym czasie rozpoczął komentowanie Kroniki. Po 1433 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /11 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Strzempiński

   

  De oneribus oficii rectoratus

  Mowę De oneribus oficii wygłosił Tomasz z okazji objęcia urzędu rektora Uniwersytetu Krakowskiego w 1432 r. Verbum thematis stanowi wers z Ewangelii św. Jana: Pater bonus. Władcę Tomasz porównuje do pasterza, który troszczy się o swą owczarnię.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem władzy w mowie rekomendacyjnej Macieja z Łabiszyna i odpowiedzi nieznanego rektora: De administratione rectoratus

   

  Maciej z Łabiszyna, Beatus Bernardus dicit

  Maciej z Łabiszyna w mowie rekomendacyjnej Beatus Bernardus dicit rozważa przy okazji omówienia pozycji rektora w uczelni o miejscu króla w państwie. Na władzy Jezusa Chrystusa w Kościele powinni wzorować się władcy w swoich państwach.

  Maciej z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anonimowi uczeni krakowscy o państwie i władzy - Komentatorzy Polityki Arystotelesa

   

  Wykład wstępny do Polityki z 1410 r. wyraża powszechne w średniowieczu przekonanie o pożyteczności studiowania dzieła Arystotelesa przez tych, którzy sprawują władzę.

  1410 podzielił filozofię moralną na równorzędne dziedziny:

  etykę

  Wiedza w niej zawarta uczy człowieka, jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław ze Skarbimierza

   

  Koncepcja państwa-organizmu

   

  Miała ona odległe korzenie, sięgające V- wiecznej Grecji starożytnej. Operowali nią zarówno Platon, jak Arystoteles. Platon zastosował także do organizmu państwa pojęcie zdrowia i choroby.

  Teoria ta rozpowszechniła się w Rzymie poprzez dzieła m.in...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /15 516

  praca w formacie txt

Do góry