Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - KRYZYS CESARSTWA

   

  Osłabione przez kryzys, wstrząsane przez walki wewnętrzne, nie po-gadało Cesarstwo konstytucji regulującej przekazywanie władzy cesar-skieji Na skutek tego dochodziło często do aktów samowoli ze strony gwardii, która siłą wynosiła na tron swoich ulubieńców, a detronizowała tych, którzy nie potrafili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - BUDOWNICTWO SAKRALNE

   

  W zubożałych i wyludnionych miastach, które zaniechały zbędnego w tych warunkach budownictwa mieszkaniowego, zwycięska religia podjęła budownictwo dla celów sakralnych.

  Ze względu na masowy udział wiernych w obrzędach religijnych, nowemu kultowi nie wystarczyły szczupłe pod względem przestrzennym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - ŚWIATOPOGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKI

   

  Chrystianizm podkreślał z naciskiem istnienie w człowieku dwóch różnych pierwiastków — duchowego i materialnego. Ich współistnienie sprawiało, że całe życie ludzkie było stałym zmaganiem się wewnętrznym duszy i ciała. Religia, przez wysunięcie na czoło pierwiastka duchowego i pognębienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - POCZĄTKI LITERATURY I SZTUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

   

  Założenia ideologiczne nowej religii zaciążyły na życiu kulturalnym społeczeństwa schyłkowego Cesarstwa Rzymskiego. Chrystianizm miał przecież w głębokiej pogardzie wiedzę świecką, widząc w niej źródło tradycji pogańskich. Nie stać go było jednak na przeprowadzenie reformy szkolnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - RUCHY SPOŁECZNE

   

  Kryzys gospodarczy, którego przejawy i skutki staraliśmy się przedstawić wyżej, wzmógł nasilenie walki klasowej. Przyjmowała ona rozmaite formy. Omówione wyżej ucieczki mieszkańców miast, czy też chłopów uchodzących przed uciskiem fiskalnym, były jedną z jej postaci.

  Obok jednak biernych przejawów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PRZENIKANIE BARBARZYŃCÓW W GRANICE CESARSTWA

   

  Stan niepewności wywołany istniejącym w Cesarstwie fermentem powodował coraz większy brak rąk do pracy. Wiele prowincji, zwłaszcza położonych na pograniczu, znalazło się wobec tego w ciężkiej sytuacji, nie było bowiem komu uprawiać opuszczonej ziemi.

  Ponieważ radykalne rozwiązanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - HEREZJE

   

  Chrystianizm, wyrosły na podłożu tęsknoty do zmiany panujących stosunków społecznych, łatwo stwarzał warunki do wystąpień buntowniczych. Były one jednak ostro zwalczane przez jego przywódców, którzy zajmowali zazwyczaj stanowisko oportunistyczne i za cenę uznania swej religii za panującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - STOSUNKI RELIGIJNE

   

  Czynnikiem, który w swoim czasie odegrał dużą rolę w utrzymaniu jedności Cesarstwa, był pogański kult państwowy. Wprawdzie obok oficjalnych bóstw, tolerowano również inne o charakterze lokalnyin, ale czyniono to zawsze pod warunkiem oddawania czci również i opiekuńczym bóstwom Rzymu.

  Inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - DZIEDZICZENIE ZAWODÓW

   

  Czynnikiem przyspieszającym zarówno upadek życia miejskiego, jak kurczenie się drobnej własności chłopskiej, była polityka fiskalna państwa, które nie liczyło się z możliwościami płatniczymi podatników i rujnowało ich ściąganymi bezwzględnie nadmiernymi podatkami.

  Uchodząc przed uciskiem i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - LUDNOŚĆ

   

  Wysokość zaludnienia tego olbrzymiego obszaru jest w nauce przedmiotem dyskusji. Zarysowała się też duża rozbieżność poglądów w tej sprawie. Ostrożni badacze szacują liczbę mieszkańców ziem wchodzących w skład Cesarstwa Rzymskiego na schyłku III w. na co najmniej 50 mln, stwierdzając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012 Znaków /2 032

  praca w formacie txt

Do góry