Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI KALIFATU

   

  Rozwój teokratycznego państwa arabskiego uległ jednak chwilowemu zahamowaniu z chwilą śmierci Mahometa. Osierocona gmina muzułmańska dokonała wyboru przywódcy religijnego i szefa państwa, który otrzymał tytuł „zastępcy zesłanego przez Allaha" — Kalif rasul Allah. Został nim jeden z najdawniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ORGANIZACJA PAŃSTWA ARABSKIEGO

   

  Opanowanie przez Arabów krajów o wysokim poziomie cywilizacji i unormowanym przez wielowiekową tradycją ustroju państwowym, zmuszało zwyciązców do przeprowadzenia reform w rządzonym dotąd pa-triarchalnie państwie teokratycznym. Zwykło sią je przypisywać Omaro-wi. W rzeczywistości jednak tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - KRYZYS WEWNĘTRZNY PAŃSTWA KALIFÓW

   

  Reformy podejmowane przez Omara wywoływały żywe niezadowolenie wśród zachowawczo nastrojonych kół arabskich. Nie cofnęły się one przed zamachem na życie kalifa, który w r. 644 zginął zamordowany przez nasłanego skrytobójcę.

  Śmierć Omara stworzyła warunki umożliwiające sięgnięcie po władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - NAJAZD LONGOBARDÓW NA ITALIĘ

   

  Stan ówczesnej Italii, osłabionej przez długoletnie wojny i despotyczne rządy Narzesa, sprawił, że Longobardowie wybrali ten właśnie kraj, jako przedmiot swojej agresji.

  Najeźdźcy nie natrafili tam na poważniejszy opór ze strony słabych garnizonów rzymskich, unikających starcia w otwartym polu i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - ODBUDOWA CESARSTWA PRZEZ HERAKLIUSZA

   

  Nieudolność Fokasa i terror, przy pomocy którego utrzymywał się przy władzy, budziły coraz większe niezadowolenia w społeczeństwie. Wykorzystali te nastroje stronnicy zamordowanego Maurycjusza i powstali przeciwko niemu pod wodzą egzarchy kartagińskiego. I oto podczas gdy jedna armia afrykańska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMY ADMINISTRACYJNO - WOJSKOWE CESARSTWA WE WŁOSZECH

   

  W zmienionej gruntownie sytuacji rząd konstantynopolitański musiał wprowadzić nowy system rządzenia tym krajem. Zaszła więc potrzeba j zrezygnowania z przestarzałego dotąd w Cesarstwie rozdziału władzy cywilnej i wojskowej.

  Ponieważ Włochy stały się czymś w rodzaju marchii granicznej, władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - ZNACZENIE GEOGRAFICZNE ARABII

   

  Geograficzne położenie Arabii sprawiło, że kraj ten stał się pomostem łączącym południe (Abisynia) z północą (Cesarstwo Rzymskie) oraz zachód (Egipt) ze wschodem (Indie poprzez Persję).

  Przechodziły tędy międzynarodowe szlaki handlowe, a ludność miejscowa chętnie uczestniczyła w prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - RZYM I PAPIESTWO

   

  Jeszcze ciekawsze zmiany dały się zaobserwować w Rzymie. Miastu temu, po niszczących wojnach gockich i upadku znaczenia senatu, nadawał ton biskup rzymski, czyli papież. Od połowy przynajmniej V w. rościł on sobie, jako następca św. Piotra, pretensje do prymatu w Kościele katolickim.

  Sprawa ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMA ZAKONNA BENEDYKTA Z NURSJI

   

  Życie zakonne przeszczepiono na zachód jeszcze przed reformą bazyliańską. Tym tłumaczy się brak tutaj jakichkolwiek przepisów normujących zwyczaje zakonne i w rezultacie niejednolitość ich formy.

  Podczas jednak gdy na kontynencie występowała dążność do złagodzenia zwyczajów klasztornych, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - WOJNA Z PERSJĄ ORAZ NAJAZDY SŁOWIAN I AWARÓW

   

  W tym czasie, gdy na Półwyspie Apenińskim Cesarstwo traciło grunt pod nogami, ustępując przed naporem Longobardów, doszło do nowej wojny z Persją (572—591). Była ona długotrwała, przyniosła jednak dla Cesarstwa w efekcie przesunięcie granicy na terenie Armenii.

  Wykorzystując zaabsorbowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt

Do góry