Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - ZJEDNOCZENIE FRANKÓW PRZEZ CHLODWIGA

   

  Rozdrobnieniu Franków położył kres Chlodwig, młody władca plemienia skupionego wokół Tournai, wywodzący się od legendarnego Mero-weusza. Rozprawił się on kolejno ze wszystkimi sąsiadami, podporządkowując ich swej władzy.

  Pierwszy padł ofiarą jego zaborczości Sjagriusz (486), Rzymianin, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - USTRÓJ SPOŁECZNY FRANKÓW

   

  Dzięki skodyfikowanemu w końcu V w. prawu zwyczajowemu Franków Salickich, możemy odtworzyć sobie życie tego społeczeństwa. Prawo salickie utrwaliło okres rozkładu organizacji rodowej, której różne przeżytki utrzymały się nadal przy życiu. Jest to widoczne w dziedzinie wymiaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - PATRYMONIALNE PAŃSTWO FRANKÓW

   

  Stworzone przez Chlodwiga państwo wyrosło na gruncie istniejącej wśród Franków demokracji wojennej. Tak więc decydujący wpływ posiadał jeszcze wiec, w którym brali udział wszyscy zdolni do noszenia broni współplemieńcy. Wiec miał równocześnie charakter przeglądu wojskowego i odbywał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SKARB

   

  Królowie frankijscy utrzymali dawny system kar i opłat sądowych. Korzystali też w pełni z dochodów płynących z dóbr fiskalnych. Starali się również wykorzystać rzymskie podatki bezpośrednie.

  Spotkali się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem ludności frankijskiej, która podatki takie uważała za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - FRANKOWIE

   

  Frankowie tym różnili się od innych plemion germańskich, które wtargnęły tak licznie na przełomie IV i V w. w granice Cesarstwa Rzymskiego, że:

  1) osiedlili się w Galii już w r. 355,

  2) zachowali nadal ścisły kontakt ze swymi współplemieńcami na prawym brzegu Renu,

  3) byli wciąż jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - RUCHY ODŚRODKOWE

   

  Pierwsza zerwała swój związek z Bagdadem Hiszpania. Od chwili pojawienia się na tym terenie Abd-ar-Ramana, Abbasydzi utracili tam dotychczasowe wpływy. Po blisko 150 latach ten stan rzeczy został usankcjonowany formalnie. Było to dziełem Abd-ar-Ramana III, który podkreślił swą niezależność od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - NAUKI ŚCISŁE I DOŚWIADCZALNE

   

  Mecenatowi pierwszych kalifów abbasydzkich przypisać należy sprowadzenie do Bagdadu obcych uczonych, reprezentujących różne dziedziny nauk ścisłych i doświadczalnych. Sprzyjało to rozwojowi badań wśród miejscowych adeptów wiedzy.

  Tak więc dawna perska szkoła lekarska, wykorzystując osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SZTUKI PLASTYCZNE

   

  W okresie poprzedzającym wystąpienie Mahometa, nie wytworzyli oni jeszcze własnej sztuki. Wznoszone przez nich budowle, o charakterze przeważnie militarnym, były wzorowane na architekturze hellenistycznej i perskiej. Pierwotna religia Arabów nie stwarzała podniety natury artystycznej.

  Nie sprzyjał temu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - OPOZYCJA PRZECIWKO OMAJADOM I ICH UPADEK

   

  Dyskryminacja obcoplemiennych wyznawców islamu, stosowana konsekwentnie przez Omajadów, zwiększała istniejące w państwie kalifów niezadowolenie. Opozycja znajdowała oparcie wśród obcoplemieńców, którzy coraz ostrzej występowali przeciwko panującemu stanowi rzeczy.

  Te nastroje udało się wykorzystać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI ZWYCIĘSTWA ABBASYDÓW

   

  Upadek Omajadów spowodował doniosłe zmiany. Do nich zaliczyć wypadnie przede wszystkim zrównanie w prawach wszystkich wyznawców islamu, a co za tym idzie — pozbawienie Arabów ich uprzywilejowanego stanowiska w państwie. Przestało ono być odtąd państwem arabskim, a stało się państwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Klementyn Dodano /04.05.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt

Do góry