Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - POWSTANIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO

   

  Nowy król Franków, zwracając się do Rzymu, nie przypuszczał zapewne, że tak szybko mu przyjdzie spłacić -zaciągnięty dług wdzięczności. Przesądziła o tym jednakże sytuacja na Półwyspie Apenińskim. Oto bowiem papież Stefan II, zagrożony w swej siedzibie przez Longobardów, po wstępnej wymianie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KONSOLIDACJA PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

   

  Jeśli wojna z Longobardami nie była wśród Franków popularna, to natomiast wyprawy kierowane przeciwko Saracenom przyjmowano powszechnie życzliwie. Zresztą i tu nie opuszczało Pepina powodzenie. Po paroletnich zmaganiach udało mu się bowiem wyprzeć Arabów za Pireneje, a zajmowane przez nich w Galii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KAROLINGOWIE POZBAWIAJĄ MEROWINGÓW KORONY

   

  Sukcesy Karola Młota utrwaliły na tyle jego pozycją, że mógł się ważyć nie tylko na przekazanie swym synom stanowiska majordoma, ale nawet na podział między nich terytorium państwowego. Podział, w którym kryło się wielkie niebezpieczeństwo dla dynastii karolińskiej (tzn. pochodzącej od Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - WIELKA WŁASNOŚĆ

   

  Zwycięstwo Franków nie usunęło istniejącej w Galii przewagi ży-wiołu obszarniczego. Przeciwnie, wzmocniony dopływem frankijskiego możnowładztwa, począł on odgrywać poważną rolę w monarchii Mero-wingów. Przyczyniły się do tego również krwawe waśnie dynastyczne pośród potomków Chlodwiga, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - BENEFICJA I PREKARIA

   

  Obok możnowładztwa frankijskiego i potomków senatorskich rodów rzymskich, posiadaczami latyfundiów byli także król i Kościół. Dobra królewskie w miarę zmniejszania się wpływów podatkowych stawały się głównym źródłem dochodów monarchy.

  Musiały więc nie tylko zapewnić utrzymanie królowi i jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - MIASTA

   

  Triumf Franków przyniósł ze sobą dalszy upadek życia miejskiego w Galii. Rozwijające się rzemiosło dworskie rujnowało coraz to więcej ośrodków miejskich. Zachowały swoje znaczenie jedynie największe z nich, przede wszystkim zaś miasta portowe. Utrzymywały one stosunki ze Wschodem, skąd sprowadzano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - RZĄDY KAROLA MŁOTA

   

  Na okres rządów Karola Młota przypadła inwazja Arabów, którzy — po opanowaniu wizygockiej Septymanii — zaatakowali z kolei Akwitanię.

  Dzielnica ta, broniąca się dotychczas przed uznaniem zwierzchnictwa Karolowego, w obliczu grożącego jej niebezpieczeństwa zdecydowała się zaapelować do jego pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - IMMUNITETY

   

  Słabością państwa Franków był brak wewnętrznej jego spoistości i konieczność prowadzenia walki z procesami odśrodkowymi i nadużyciami urzędników królewskich. Ich dokuczliwość oraz bogacenie się kosztem miejscowej ludności stały się jedną z przyczyn rozszerzania się w kraju immunitetów (pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KOMENDACJA

   

  Oczywiście podany wyżej zakres immunitetu kształtował sią stopniowo. Powstałe w drodze przyznawania immunitetów uprzywilejowane obszary odegrały wśród ludności Galii frankijskiej podobną rolę do tej, co latyfundia, korzystające z wyjątkowych uprawnień w czasach schyłkowego Cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KRYZYS MONARCHII MEROWINGÓW

   

  Po śmierci Chlodwiga (511) jego państwo ulegało ciągłym podziałom między członków dynastii merowińskiej. Ten stan rzeczy, jak również opisany wyżej proces oddolnego rozkładania się jedności terytorium państwowego, powodował coraz większe osłabienie władzy królewskiej. Potęgowało je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt

Do góry