Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - ROZDROBNIENIE FEUDALNE PAŃSTWA KAROLIŃSKIEGO

   

  Kiedy po śmierci Karola Wielkiego Cesarstwo stało się terenem zaciętych walk dynastycznych jego potomków, zaczęły pomału ożywać dawne separatyzmy lokalne.

  Urzędnicy prowincjonalni, przerzucani za czasów Karola Wielkiego z jednego krańca państwa na drugi, potrafili wskutek słabości jego następców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - FEUDALIZACJA URZĘDÓW

   

  Ciekawą ewolucję przechodził stosunek do króla urzędników administracji prowincjonalnej (hrabiów). Za czasów Karola Wielkiego odwoływani ze swych stanowisk i przenoszeni z miejsca na miejsce wedle uznania monarchy, stali się za jego wnuków de facto dożywotni i nieusuwalni, przy czym niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - TRIUMF PARTYKULARYZMU

   

  Tak więc w praktyce już w połowie IX w. nastąpił rozkład jednolitego państwa karolińskiego, które, pomijając rozdrobnienie wywołane przez podziały dynastyczne, zmieniło się w konglomerat ziem znajdujących się w rękach możnowładców.

  W praktyce też każda włość przekształciła się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SZTUKI PLASTYCZNE

   

  Dzięki inicjatywie Karola i jego otoczenia, powstały liczne ośrodki działalności artystycznej. Architekci, malarze i rzeźbiarze, wspierani opieką możnych, stworzyli okazałą sztukę dworską, opierając się na wzorach późnorzymskich i bizantyńsko-raweńskich.

  Obok twórczości o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - DZIEJOPISARSTWO KAROLIŃSKIE

   

  Wielkie osiągnięcia dynastii karolińskiej budziły już przed Karolem Wielkim zainteresowanie dziejopisów. Poczynając od daty zgonu Karola Młota istnieje też oficjalna historiografia dworska w formie Roczników Królewskich, doprowadzonych do r. 829.

  Analogiczną rolę do tej, jaką na dworze władców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - GOSPODARKA DOMANIALNA

   

  Mała własność została w tym okresie w znacznym stopniu pochłonięta przez wielką tak, że ta ostatnia nadawała właściwy charakter ówczesnym stosunkom rolnym. Każda włość prowadziła samowystarczalną gospodarkę zamknigtą. Wszystkie potrzeby starano się zaspokajać własnymi siłami, a wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - REFORMA MONETARNA KAROLA WIELKIEGO

   

  Upadek handlu powodował odpływ złota z krajów, które go przeżywały. Panujący dotychczas wszechwładnie na Zachodzie złoty_ solid począł wobec tego znikać z obiegu, ustępując miejsca srebru.

  Dokonywaną przez samo życie i zapoczątkowaną przez Pepina Krótkiego reformę monetarną ujął w ramy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - RENESANS KAROLIŃSKI

   

  Rządy Karola Wielkiego zaznaczyły się w dziejach kultury tak znacznym podniesieniem jej poziomu, że historiografia zachodnia nie zawahała się okresowi temu nadać nazwę „Renesansu Karolińskiego".

  Badania nad genezą omawianego zjawiska wykazały jego ścisły związek z przeprowadzaną przez Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SZKOLNICTWO KAROLIŃSKIE

   

  Kształceniem kandydatów do stanu duchownego zajmowały się dotychczas klasztory. Poziom nauczania był tam bardzo niski. Toteż Karol Wielki nakazał przede wszystkim przeprowadzić reformę szkół klasztornych, a niezależnie od nich, polecił zakładać w lilolicach diecezji nowe szkoły katedralne. Starano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SĄDOWNICTWO

   

  Organizacja sądownictwa nie uległa od czasów merowińskich poważniejszym zmianom. Sąd hrabiego utrzymał się w dalszym ciągu. Ponieważ jednak na zgromadzenia sądowe (mallum), odbywające sią co miesiąc, trudno było ściągać wszystkich ludzi wolnych danego okręgu, Karol zgodził się, aby obecność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt

Do góry