Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOSUNKÓW LENNYCH

   

  To zwycięstwo partykularyzmu we wszelkich dziedzinach, związane z oparciem życia polityczno-ustrojowego, gospodarczego i kulturalnego, na zasadzie umowy komendacyjnej, od terminu feudum, który zaczai zastępować dawniej używane beneficjum, literatura zachodnia nazwała feu-dalizmem.

  Ponieważ jednakże w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - OBOWIĄZKI LENNE

   

  Obowiązki, których wpisał obiecywał przestrzegać w przysiędze składanej w czasie hołdu, dzieliły się na nakazy i zakazy.

  Do pierwszych zaliczano pomoc (auxilium) i radę (consilium), przy czym przez pierwszą rozumiano przede wszystkim pomoc zbrojną w wyjątkowych tylko wypadkach —-materialną; przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - GRUPA LENNA

   

  Każdy senior mógł posiadać kilku lub nawet kilkunastu wasali. Ich liczba zależała jedynie od jego potęgi i zamożności. Tworzył tzw. grupę lenną, tzn. jednostkę, która zazwyczaj posiadała charakter polityczny i stanowiła jak gdyby swoiste państewko. Członkowie jednej i tej samej grupy lennej zwali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - WOJNY PRYWATNE

   

  Przepisy prawne przewidywały postępowanie w razie naruszenia przez wasala zobowiązań lennych. Cóż z tego, kiedy obok drogi pokojowej, wolno mu było zawsze dochodzić swego prawa orężnie. Nic więc dziwnego, że zalegalizowana w ten sposób wojna prywatna stała się zjawiskiem endemicznym i że w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA BRYTANII

   

  Brytania pod względem fizjograficznym dzieli się na dwie różne strefy: nizin na południo-wschodzie oraz wyżyn na północo-zachodzie. Te warunki fizjograficzne uniemożliwiły w swoim czasie Rzymowi opanowanie najwyższej, północnej części kraju.

  One też potem przyczyniły się do pogłębienia różnic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - SKUTKI EWAKUACJI BRYTANII PRZEZ CESARSTWO RZYMSKIE

   

  Opuszczona w r. 407 przez legiony rzymskie, została Brytania zdana na siły własnych mieszkańców pochodzenia celtyckiego. Kraj należał do słabo zromanizowanych prowincji Cesarstwa. Jego sytuacja nie była łatwa.

  Od południa zagrażały mu najazdy piratów saskich, od północy — Piktowie, po przełamaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - FEUDALIZACJA DUCHOWIEŃSTWA

   

  Równocześnie z tym występowały objawy zeświecczenia hierarchii duchownej. Ze względu na olbrzymie majątki, pozostające w dyspozycji wyższego kleru, stanowiska duchowne stawały się łakomym kąskiem dla władców świeckich.

  W okresie wzrastającego chaosu i utraty innych źródeł dochodu traktowali je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA IRLANDII

   

  Irlandia nigdy wprawdzie nie uległa podbojowi Rzymian, wpływy jednak Cesarstwa były tam zawsze silne. Wyspę odwiedzali bowiem w celach handlowych kupcy rzymscy, a większe lub mniejsze watahy iryjskie przedostawały się dla rabunku do opanowanej przez Rzymian Brytanii.

  Kontakty powyższe umożliwiły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KRYZYS MONARCHII KAROLIŃSKIEJ

   

  Olbrzymie państwo Karola Wielkiego kryło w sobie zarodki przyszłego rozkładu. Złożone z krajów połączonych w jedną całość siłą oręża, nie posiadało poza osobą władcy zaHnej wspólnej więzi. Brak jednolitej bazy gospodarczej przesądzał zresztą o nietrwałości tego tworu. Jeśli więc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - TRAKTAT W VERDUN

   

  W myśl zawartej ugody, Lotarowi wraz z tytułem cesarskim i nie uznawanym w praktyce przez braci priorytetem, przypadły Włochy oraz szeroki pas teryjtoriów łączących Alpy z Morzem Północnym. Jego granice od zachodu stanowiły w przybliżeniu: Sewenny, dalej bieg górnej Sekwany, górnej Mozy i Skaldy; od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt

Do góry