Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO

   

  Najpóźniej spośród Słowian na widownię Europy feudalnej wysunęły się plemiona polskie. Zalicza się do nich Polan w dolinie Warty, Kuja-wian nad Gopłem, piąć plemion śląskich (Dziadoszanie, Bobrzanie, Slę-zanie, Opolanie, Gołęszyce) w dorzeczu górnej i środkowej Odry, Wiślan nad górną i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /5 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE

   

  Około r. 830 jeden z plemiennych władców morawskich, Mojmir, zjednoczył plemiona zamieszkałe w dorzeczu Dyi i Morawy. Nowe państwo uznawało jednakże nadal zwierzchność królów frankijskich.

  Po zgonie Mojmira (846), sprawą sukcesji po nim zajął się z tytułu sprawowanej zwierzchności Ludwik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - CHARAKTER OSADNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO

   

  Osadnictwo słowiańskie trzymało się początkowo rzek i strumieni, które odgrywały, zwłaszcza na terenach mniej dostępnych, rolę szlaków komunikacyjnych.

  Najstarszą formą osiedli jest tzw. „ulicówka", tj. osada, której domy były zgrupowane po obu stronach drogi. Jednakże na terenach zagrożonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - WIERZENIA RELIGIJNE SŁOWIAN

   

  Mało jest dziedzin w nauce, które nasuwają tyle wątpliwości i dają pole do tak wielkiej fantazji, co wierzenia religijne dawnych Słowian. Przyczynili się do tego W znacznym stopniu autorzy średniowieczni, którży zasiedlali dowolnie Olimp słowiański, opierając się na analogiach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ SPOŁECZNY SŁOWIAN

   

  Stosunki społeczne ówczesnych Słowian możemy poznać dzięki skąpym wzmiankom cudzoziemskich pisarzy, reprezentujących przede wszystkim krąg bizantyński. Ten fragmentaryczny materiał rozszerzają znakomicie przeżytki prawne i obyczajowe, występujące w czasach o wiele późniejszych oraz analogie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - WYODRĘBNIENIE SIĘ TRZECH SŁOWIAŃSKICH GRUP JĘZYKOWYCH

   

  Tak znaczne rozprzestrzenienie się Słowian doprowadziło do wyodrębnienia się wśród nich trzech grup językowych: południowej, wschodniej i zachodniej.

  Różnice dialektyczne nie były między nimi początkowo tak wielkie, by uniemożliwić wzajemne porozumienie się poszczególnych plemion. Jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NA BAŁKANACH

   

  Najazdy słowiańskie dotknęły w wysokim stopniu bałkańskie prowincje Cesarstwa. Najeźdźcy spustoszyli brzegi dalmatyńskie, docierając pod mury Dyrrachium. W r. 549 ofiarą ich padła Tracja. Bezpośredniemu zagrożeniu uległ Konstantynopol i Saloniki, a wróg przedostał się nawet na obszar Tessalii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - DYWERSJA PROTOBUŁGARÓW

   

  W 679 r. Protobułgarzy pod wodzą chagana Asparucha przekroczyli dolny Dunaj i rozpoczęli walkę z osiadłymi tam Antami. Toczyła się ona wiele dziesiątków lat, doprowadzając do powstania państwa bułgarskiego.

  Podobnie bowiem jak Normanowie we Francji, tak Protobułgarzy na Bałkanach, ulegli w toku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE NAD ŚRODKOWYM DUNAJEM

   

  Wielka „wędrówka ludów", która odepchnęła na pewien czas Słowian od Morza Czarnego i dolnego Dunaju, otworzyła przed nimi świetne perspektywy na zachodzie.

  Plemiona germańskie, które dotąd bądź okupowały część praojczyzny Słowian, bądź też zajmowały obszary w bezpośrednim jej sąsiedztwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PODBÓJ BRYTANII PRZEZ NORMANÓW FRANCUSKICH

   

  Na dworze książąt normandzkich znalazł gościnę uchodzący z kraju przed najazdem Kanuta król angielski — Edward Wyznawca. Jego długi pobyt na kontynencie doprowadził do zbliżenia z książęcym domem Normandii i do poczynienia jego przedstawicielom pewnych obietnic spadkowych na wypadek bezpotomnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 233

  praca w formacie txt

Do góry