Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - POCZĄTKI RUSI

   

  Latopis kijowski z początków XII w.,  opisując dzieje Słowiańszczyzny wschodniej, zaliczył do niej następujące plemiona: Słowenów nad jeziorem Ilmeń, Krywiczów nad górnym Dnieprem, Połoczan nad Górną Dźwiną, Dregowiczów nad górnym Niemnem, Drewlan nad Prypecią, Polan nad środkowym Dnieprem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - RUŚ A BIZANCJUM

   

  Chęć nawiązania stosunków z Konstantynopolem istniała i po drugiej stronie. Wyprawy ruskie podejmowane morzem ku brzegom bizantyńskim miały na celu nie tylko doraźną grabież; chodziło również o wymuszenie ustępstw handlowych.

  Świadczy o tym układ z r. 907 uzyskany w wyniku takiego najazdu, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - BIZANCJUM WOBEC NAPORU ARABSKIEGO

   

  Gwałtowna ekspansja Arabów, która w przeciągu kilkunastu lat pozbawiła Bizancjum znacznej części prowincji azjatyckich i afry-kańskirb, zagrnziła. 7, kolei samemu istnieniu Cesarstwa, Celem ataków wroga stał się bowiem Konstantynopol, blokowany systematycznie .. od strony morza w latach 673 do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - POŁOŻENIE KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

   

  Utrata Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy podniosła znaczenie patriarchatu konstantynopolitańskiego, który począł się uważać za ekumeniczny. Stało się to przyczyną ostrych nieporozumień z Papiestwem, roszczącym sobie pretensje do prymatu w świecie chrześcijańskim i spowodowało pogłębienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - MISJA CYRYLA I METODEGO

   

  W wytworzonej sytuacji Rościsław nie mógł kontynuować chrystianizacji swego kraju w oparciu o duchowieństwo zachodnie. Zdawał sobie bowiem doskonale sprawę z jego powiązania z feudałami niemieckimi.

  Uznając jednak mimo to chrystianizację, jako nieodłączny element państwa powstającego na Morawach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - LOSY LITURGII SŁOWIAŃSKIEJ

   

  Podczas gdy bracia przebywali w Rzymie, Państwo Wielkomorawskie przeżywało głęboki kryzys. Został on wywołany zatargiem z monarchią karolińską i przybrał niepomyślny dla Moraw obrót.

  Na domiar złego Rościsław popadł w tym czasie w konflikt ze swym siostrzeńcem Świętopełkiem i został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - NAJAZD WĘGRÓW I UPADEK PAŃSTWA WIELKOMORAWSKIEGO

   

  Państwo Wielkomorawskie nie poprzestało na poddaniu swej zwierzchności krajów wchodzących ongiś w skład monarchii Samona. Opanowało bowiem również cały Śląsk i uzależniło od siebie kraj Wiślan. Nie jest więc wykluczone, że jego granica na północo-wschodzie sięgała po Bug. Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PAŃSTWA SUKCESYJNE WIELKICH MORAW

   

  Najeźdźcy, usadowiwszy się na brzegach środkowego Dunaju, przerwali bezpośrednią łączność między zachodnimi a południowymi Słowianami. Nie udało się natomiast Madziarom opanować wszystkich ziem wchodzących w skład Państwa Wielkomorawskiego.

  Odzyskały więc niezależność plemiona czeskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - SŁOWIANIE PÓŁNOCNO - ZACHODNI

   

  Podczas gdy Słowianie zamieszkali na południe od Karpat i Sudetów przeżywali okres tworzenia się i rozpadania państw kilkoplemiennych, ich pobratymcy zajmujący ziemie na północ od tego pasma gór znajdowali się na wcześniejszym etapie rozwojowym.

  Pod względem językowym dzielili się na trzy zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWIAŃSZCZYZNA W ŚREDNIOWIECZU - PAŃSTWO SAMONA

   

  Usadowienie się w r. 568 turskich Awarów na obszarze Panonii pociągnęło za sobą narzucenie przez nich zwierzchnictwa Słowianom, znajdującym się w rozdrobnieniu. Uległy temu jarzmu plemiona zamieszkujące na południe od Karpat, choć mamy wiadomości o sporadycznym pojawianiu się Awarów również i na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 224

  praca w formacie txt

Do góry