Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - MIASTA

   

  W przeciwieństwie do krajów Zachodu, życie miejskie w Bizancjum nie tylko nie uległo osłabieniu, ale nadal rozwijało się pomyślnie. Przyczyny tego zjawiska należy dopatrywać się w stanie przemysłu, który mimo istnienia rzemiosła domowego we włościach możnowładczych i kościelnych, rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - KONFLIKT BIZANTYŃSKO - BUŁGARSKI

   

  Współistnienie na Bałkanach Cesarstwa i państwa bułgarskiego, które przejawiało tendencję do wyparcia Greków z Półwyspu i zawładnięcia Konstantynopolem, kryło w sobie zarodki przyszłych konfliktów. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach zatarg w sprawie pokrzywdzonych kupców bułgarskich przerodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - UPADEK PIERWSZEGO PAŃSTWA BUŁGARSKIEGO

   

  Osłabienie Bułgarii na skutek tych trudności wewnętrznych zachęciło Bizancjum do podjęcia próby zlikwidowania jej niezależności. W oparciu więc o pomoc księcia kijowskiego Swiatosława, rozgromiono Bułgarów (968}.

  Prawda, że pomoc ruska zagroziła Konstantynopolowi usadowieniem się na ich miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - SCHIZMA WSCHODNIA

   

  Patriarchat konstantynopolitański, odgrywający w walce z Bułgarami rolifnarzędzia polityki cesarskiej, znalazł się w połowie XI w. pod rządami ambitnego Michała Cerulariusza. Dążąc do podniesienia swego autorytetu, podjął on "w stolicy represje wobec duchownych łacińskich pod pretekstem nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - PRZEKSZTAŁCENIA USTROJOWE BIZANCJUM

   

  Ustrój Cesarstwa Bizantyńskiego osiągnął w X w. ostateczną formę, która w dalszym rozwoju uległa stosunkowo nieznacznym zmianom. Tak więc naczelne stanowisko w państwie zajmował cesarz, noszący — poczynając od w. VI — tytuł basileusa.

  Jako bezpośredni dziedzic imperatorów rzymskich, był —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - TEMY

   

  Począwszy od VII w. Cesarstwo dzieliło sią pod wzglądem administracyjnym na temy. Nazwa ta oznaczała pierwotnie pospolite ruszenie, potem została przeniesiona na prowincję, z której dany oddział pospolitego ruszenia pochodził. Wiązało się to z uposażeniem żołnierzy w ziemię, zastępującą im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA BUŁGARÓW

   

  W tym samym czasie Ludwik Niemiecki w poszukiwaniu sojuszników, mogących go wspomóc w walce z Państwem Wielkomorawskim, sprzymierzył się z Bułgarami. Miało to doniosłe znaczenie dla dalszych losów Bułgarii, znalazła się ona bowiem między wrogo nastrojonym dla siebie Bizancjum i Wielkimi Morawami.

  Pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA BIZANCJUM

   

  W ciągu wszesnego średniowiecza Bizancjum stało się prawdziwym azylem cywilizacji. Mimo trudności politycznych i niepowodzeń militarnych, kultura materialna Bizancjum potrafiła nie tylko oprzeć się wzmagającemu naciskowi barbarzyństwa, ale osiągnęła nawet momenty prawdziwego rozkwitu. Najdłuższy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - WZMOCNIENIE BIZANCJUM PRZEZ BAZYLEGO I

   

  Mając w ten sposób rozwiązane race na północy i zachodzie, mógł Bazyli skierować wszystkie wysiłki ku wschodowi. Kryzys przeżywany w tym czasie przez kalifat Abbasydów umożliwił mu podjęcie zwycięskiej ofensywy, która doprowadziła do opanowania dróg wypadowych w górach Tauru i Antytauru oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - NIEBEZPIECZEŃSTWO BUŁGARSKIE

   

  Poza niebezpieczeństwem arabskim, w VIII w. wystąpiło zagrożenie ze strony Bułgarów. Ci ruchliwi sąsiedzi Cesarstwa nie myśleli poprzestać na pozostawionych do ich dyspozycji ziemiach na północ od pasma gór Bałkańskich, lecz sięgali po dalsze prowincje. Walki prowadzono ze zmiennym szczęściem.

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt

Do góry