Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - POEZJA

   

  Potrzeby kultu sprzyjały od dawna rozwojowi hymnodii, która od czasów Ambrożego z Mediolanu (337—397) zyskała sobie w liturgii kościelnej prawa obywatelskie. Jeśli jednak hymny z IV i V w. operowały całym bogactwem metrycznym liryki starożytnej, to interesujące nas hymny XII-wieczne zastąpiły dawny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /4 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - RZĄDY KONRADA II

   

  Zaognione stosunki w Rzeszy i budząca niepokój sytuacja na granicy wschodniej skróciły jego pobyt we Włoszech do minimum. Opanowanie opozycji, koncentrującej się wprawdzie na zachodzie i południu Rzeszy, ale posiadającej na wschodzie powiązania ze Słowianami, wypełniło mu parę następnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - PROBLEM WŁOCH

   

  Południowe księstwa Rzeszy były w tym czasie w wysokim stopniu zainteresowane tym, co działo się na południe od Alp. Panujący tam chaos i walka o koronę włoską, o którą zabiegali sąsiedzi Rzeszy — królowie Burgundii, otwierały książętom Szwabii i Bawarii widoki rozszerzenia swych posiadłości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ROZWÓJ PIŚMIENNICTWA

   

  Językiem piśmiennictwa omawianego okresu była przede wszystkim łacina. Wprawdzie obok łacińskiej, zaczęła pojawiać się również twórczość w językach różnych narodowości europejskich, była ona jednak liczbowo o wiele słabsza. Łacina panowała nadal jako język teologii i wszystkich uprawianych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RYCERSTWO FEUDALNE

   

  Feudałowie zamieszkujący te zamki przedstawiali się równie pierwotnie, jak ich surowe siedziby. Najdawniejszy epos rycerski (chansons de gęste) przedstawiał z reguły swoich bohaterów jako dzikich i okrutnych wojowników.

  W miarę jednak postępującej pacyfikacji kraju, obyczaje rycerstwa ulegały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - EWOLUCJA ŚWIATOPOGLĄDOWA

   

  Ówczesny człowiek odczuwał przemożne pragnienie odmiany dotychczasowego stylu życia. Pragnął poznać świat, zakryty dotąd przed większością jego współczesnych.

  Ta ciekawość nieznanego stawała się impulsem, który jednych skłaniał do uczestniczenia w awanturniczych przedsięwzięciach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - SZKOLNICTWO

   

  Pewne ożywienie za czasów Karola Wielkiego miało ograniczony zasięg wpływów. Dopiero więc przełom XI i XII w. przyniósł istotne zmiany. Były one wynikiem rozwoju ówczesnego szkolnictwa.

  Ludziom tych czasów nie wystarczały już elementarne wiadomości wynoszone ze szkół dawnego typu. Rozbudzona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - RUCH KOLONIZACYJNY

   

  Wzrost zaludnienia krajów Zachodu powodował opuszczanie przez nadmiar ludności obszarów, które nie były w stanie jej wyżywić. Odchodzili zarówno wolni, jak poddani, którzy w tych warunkach stawali się niejednokrotnie ciężarem dla panów feudalnych.

  Poszukiwali oni obszarów osiedleńczych dla siebie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - KIERUNKI FILOZOFICZNE

   

  Zagadnieniem, które budziło od dawna ożywione spory wśród filozofów, była sprawa tzw. uniwersaliów (powszechniki). Nauka platońska przyjmowała mianowicie, że obok konkretnych przedmiotów poznania, posiadających byt jednostkowy, istnieją idee o bycie ogólnym, łączące w sobie istotne cechy jednorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - GOSPODARKA CZYNSZOWA

   

  Umowy czynszownicze zawierane przez feudałów, dążących do zmeliorowania swych ziem, były naśladowane przez innych właścicieli ziemskich. Przy wzrastającej stopie życiowej klasy feudalnej, dawny system świadczeń ludności poddańczej nie wystarczał, ppłacało się więc niejednokrotnie dopuścić do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Andonik Dodano /04.05.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt

Do góry