Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - TRZECIA KRUCJATA

   

  Wieść o katastrofie, jaka spotkała Królestwo Jerozolimskie, wstrząsnęła łacińską Europą. Na wezwanie Papiestwa duchowieństwo podjęło-energiczną propagandę celem zorganizowania odsieczy dla łacinników na Lewancie. Do będących w posiadaniu chrześcijan portów Bliskiego Wschodu zaczęły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - CZWARTA KRUCJATA

   

  Tak osiągnięte sukcesy uważano w Europie za niewspółmiernie nikłe w stosunku do poczynionego wysiłku. Za niepowodzenie czyniono odpowiedzialnymi wodzów krucjaty, a nowy papież Innocenty III uważał w tych warunkach za konieczne podjęcie nowej wyprawy.

  Po niedawnym jednak wysiłku ludów Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /5 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA DZIECIĘCA

   

  Niepowodzenia inicjatyw krucjatowych sprzyjały w Europie wystąpieniom mistycznym, świadczącym niekiedy o masowej psychozie. Takim był ruch, który ogarnął w tym czasie młodzież różnych krajów. Szerzyła się wśród niej wiara, że wyzwolenia grobu Chrystusowego mogą dokonać jedynie niewinne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - NAPÓR ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA ISLAMU NA KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE

   

  Niepowodzenie drugiej krucjaty (1147 — 1149) wywołało w Europie wrogie nastroje wobec jej organizatorów tzn. Papiestwa i cystersów oraz ogólne zniechęcenie do podobnych imprez. Równocześnie na Wschodzie feudałowie jerozolimscy doszli do przekonania, że powinni szukać oparcia raczej w pobliskim Bizancjum...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - UTRATA JEROZOLIMY

   

  W obozie chrześcijańskim zdano sobie poniewczasie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa. Próba jednak wyparcia Saladyna z Egiptu przy pomocy bizantyńskiej zawiodła.

  Rychłe zaś potem wstrząsy dynastyczne w Jerozolimie (1174) utrwaliły w Egipcie istniejący stan rzeczy. Odtąd można było uważać los...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - USTRÓJ ZAKONÓW RYCERSKICH

   

  Zakony rycerskie były wyjęte spod władzy miejscowej hierarchii kościelnej i podlegały bezpośrednio kurii rzymskiej. Ponieważ zaś i władza świecka nie posiadała na nie żadnego wpływu, stanowiły one w rzeczywistości państwo w państwie, tym groźniejsze dla losów Królestwa Jerozolimskiego, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /4 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KAMPANIA SYRYJSKA

   

  Część krzyżowców wkroczyła na teren Syrii i 20 października 1097 r. znalazła się pod murami Antiochii. Obszar Syrii i Palestyny był podówczas podzielony między cztery skłócone ze sobą emiraty: antiocheński, alepski, damasceński i jerozolimski. Obok tych większych terytorialnie państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KAMPANIA PALESTYŃSKA

   

  Nacisk drobnego rycerstwa skłonił wielkich feudałów, nie zainteresowanych osobiście opanowanymi obszarami Syrii, do podjęcia w styczniu 1099 r. dalszego marszu do Palestyny. Armia krzyżowców opuszczająca Syrię stopniała jednak na skutek wielkich strat, dezercji i pozostawienia garnizonów na zajętych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - POWSTANIE KRÓLESTWA JEROZOLIMSKIEGO

   

  Sytuacja powyższa, po rychłym zgonie Godfryda (18 VII 1100), uległa radykalnej zmianie wobec powierzenia przez feudałów jerozolimskich wjadzy hrabiemu Edessy, bratu zmarłego władcy, Baldwinowi.

  Lotaryńczyk, znany ze swych ambitnych poczynań, nie odczuwał wobec Kościoła podobnych skrupułów, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - ZAKONY RYCERSKIE

   

  Przybywający do krajów Lewantu feudałowie zachodni natrafiali tam nie tylko na opór miejscowego chłopstwa, płynący z istniejących przeciwieństw klasowych, ale również na jego wrogość, znajdującą swe źródło w obcości etnicznej, a niejednokrotnie również — i religijnej. Ta wrogość występowała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt

Do góry