Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ARNOLD Z BRESCH

   

  W zrewoltowanym Rzymie zyskał duże wpływy Arnold, kanonik regularny z Brescii.

  Jako gorący wyznawca dobrowolnego ubóstwa, popadł on w konflikt z duchowieństwem swego rodzinnego miasta i został z tej racji pozbawiony przez Innocentego II możności uprawiania pracy kaznodziejskiej oraz skazany na banicję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ZATARG FRYDERYKA II Z PAPIESTWEM

   

  Taki stan rzeczy, tolerowany przez Honoriusza III, uległ zmianie z chwilą, gdy po jego zgonie został papieżem niechętnie nastrojony dla Sztaufów Grzegorz IX (1227). Kiedy więc ostateczny termin podjęcia krucjaty nie był przez Fryderyka dotrzymany, papież rzucił nań klątwą.

  W czasie gdy wyklęty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - TRUDNOŚCI SPADKOWE HENRYKA VI

   

  Projektowana wyprawa do Włoch mogła więc dojść do skutku dopiero z początkiem r. 1191, a koronacja cesarska w Rzymie nastąpić wiosną tegoż roku.

  Ta zwłoka sprawiła, że po spadek sycylijski sięgnął kuzyn zmarłego króla, Tankred i wobec ogólnej niechęci tamtejszego społeczeństwa do obcych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PIERWSZA WYPRAWA FRYDERYKA I DO WŁOCH

   

  Sytuacja uległa jednak zmianie z tą chwilą, gdy w r. 1152 po zgonie Konrada III korona przeszła w ręce jego kuzyna Fryderyka I Rudobjrodego (Barbarossy). Młody ten władca potrafił załagodzić spór z Welfami, przekazu jąć Henrykowi Lwu, synowi Henryka Pysznego, Saksonię.

  Osiągnięta tą drogą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - ZABIEGI O DZIEDZICZNOŚĆ KORONY NIEMIECKIEJ

   

  Starając się podobnie jak ojciec o zapewnienie dynastii Sztaufów dziedzicznej korony niemieckiej i cesarskiej, szedł Fryderyk II na daleko idące ustępstwa wobec książąt Rzeszy.

  Przyznał im przeto prawa suwerenne w dziedzicznych księstwach i w praktyce przyczynił się do całkowitego zwycięstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY UNIWERSALISTYCZNE HENRYKA VI

   

  Opanowanie państwa Normanów włoskich zbliżyło Henryką VI do ideału monarchii uniwersalnej, o której marzył jego ojciec. Dalszy rozwój wypadków zdawał się powiększać jego szansę w tej dziedzinie. W tym samym bowiem 1194 r. władca armeńskiej Cylicji uznał się jego lennikiem, zaś na Sycylii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - SCHIZMA PAPIESKA — ALEKSANDER III I WIKTOR IV

   

  Wypadki rozgrywające się w Lombardii napawały kurię rzymską niepokojem. Widziała w nich zagrażające Papiestwu niebezpieczeństwo i szykowała się do podjęcia energicznej kontrakcji. W otoczeniu cesarza zdawano sobie sprawę z tych nastrojów. Toteż, kiedy l września 1159 r. zakończył życie Hadrian...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PROBLEM SPADKU PO HENRYKU VI

   

  Umierający cesarz zdawał sobie sprawę z tego, że jego śmierć nie tylko przekreśli na przyszłość ambitne plany, ale również podważy osiągnięte dotąd sukcesy. Pragnął więc ratować to, co w tych warunkach dało się jeszcze zachować. Zwrócił się przeto do papieża, jako seniora Królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH KRUCJATOWY W ŚREDNIOWIECZU - KRUCJATA FRYDERYKA II

   

  Niespotykany dotąd charakter miała wyprawa cesarza Fryderyka II. Zamiast jednak walczyć z Śaracenami, drogą układów uzyskał od sułtana egipskiego zwrot pewnej części dawnego terytorium Królestwa Jerozolimskiego z trzema świętymi miastami — Jerozolimą, Betleem i Nazaretem.

  Jako małżonek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - ANGLIA — LENNEM PAPIESKIM

   

  Zręczne wykorzystanie skarg wasalów Jana bez Ziemi, którzy odwołali się do Filipa Augusta, jako do zwierzchniego seniora, pozwoliło postawić całokształt pretensji kapetyńskich do króla angielskiego przed feudalnym sądem parów.

  Sąd poszedł po linii wskazanej przez Filipa Augusta i, uznając Jana bez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 227

  praca w formacie txt

Do góry