Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - ROZDROBNIENIE FEUDALNE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HISZPANII

   

  Istniejące w początkach XI w. państewka chrześcijańskie zachowały na ogół swą niezależność. Zaszły jednak również i pewne zmiany. Tak więc królestwa Leonu i Kastylii, w związku z ambicjami miejscowego możnowładztwa i polityką rządzącej dynastii, w ciągu XI i XII wieku dwukrotnie łączyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA XI - XIII WIEKU I JEJ POLITYKA W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO - PRZEBIEG WALK Z MAURAMI

   

  Nacisk wywierany przez chrześcijan na ziemie opanowane przez Maurów (tym mianem zaczęto oznaczać w Hiszpanii zarówno Arabów, jak Berberów), musiał dwukrotnie ulec osłabieniu na skutek zbrojnej interwencji afrykańskich Berberów.

  Za pierwszym razem byli to Almorawidzi, którzy w pierwszej połowie XI w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PONOWNY KONFLIKT Z PAPIESTWEM

   

  Trudno się dziwić, że w takich okolicznościach Grzegorz IX musiał się znaleźć ponownie w obozie antycesarskim i w r. 1239 rzucił na cesarza klątwę.

  Walka w tych warunkach uległa zaostrzeniu i papież, dla zmobilizowania przeciwko Fryderykowi całego świata chrześcijańskiego, zdecydował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

   

  Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - POCZĄTKI INNOCENTEGO III

   

  Politykę kurii rzymskiej potrafił w pełni zrealizować nowy papież Innocenty III, obrany 8 stycznia 1198 r. Wybitny teolog i mąż stanu przystąpił do wykonania planur ekuperac j i, tzn. odzyskania wszelkich uprawnień Papiestwa, utraconych na skutek sukcesów dynastii Sztaufów.

  Wykorzystując pomyślną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - UKŁADY POKOJOWE W WENECJI I KONSTANCJI

   

  Klęska pod Legnano przekonała Fryderyka o konieczności szukania kompromisu i rozbicia za cenę nawet pewnych ustępstw wrogiej mu koalicji. Jedyną drogą wiodącą do tego celu mogło być pojednanie z Aleksandrem III. Cesarz zdecydował się na nie i w pokoju podpisanym z papieżem l sierpnia 1177 r. w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - TEORETYCZNE PLANY INNOCENTEGO III

   

  Polityka stosowana przez Innocentego III wskazuje, że dążył on konsekwentnie do urzeczywistnienia idei teokratycznych. Hasło: „Bóg przekazał rządy Piotrowi nie tylko nad Kościołem powszechnym, ale i nad całym światem" — przestało być za jego pontyfikatu pustym dźwiękiem.

  Rekuperacje włoskie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - PLANY SYCYLIJSKIE FRYDERYKA I

   

  O nowej linii polityki cesarskiej we Włoszech świadczył również układ Fryderyka z bezdzietnym królem Sycylii — Wilhelmem II. Na jego mocy młody syn cesarza, Henryk VI, po poślubieniu ciotki Wilhelma II, Konstancji, nabywał prawa do korony sycylijskiej.

  Porozumienie to budziło żywy niepokój w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - FRYDERYK II U WŁADZY

   

  Fryderyk II, mimo poparcia papieskiego, w swej walce o koronę natrafiał w Rzeszy na poważne trudności. O jego ostatecznym zwycięstwie nad Welfami zadecydowała dopiero bitwa pod Bouvines (por. s. 206), która przyczyniła się do załamania prestiżu Ottona IV również i na terenie Niemiec.

  Dzięki niej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - REGENCJA HENRYKA VI

   

  Załamanie się Królestwa Jerozolimskiego i wywołana przez tę katastrofę III krucjata odsunęły na razie sprawę sycylijską na plan dalszy.

  Fryderyk, podejmując w r. 1189 wyprawę na Wschód, ustanowił Henryka VI regentem na czas swej nieobecności. Liczył, że młody władca, przy spacyfikowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Irwin Dodano /04.05.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt

Do góry