Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Państwa włoskie w latach 1832 - 1846

   

  We Włoszech po 1832 wszystkie rządy odznaczały się konserwatyzmem, prym w tym wodzili: król Obojga Sycylii Ferdynand II (1830-1859) i papież Grzegorz XVI (1831-1846). Wszelki ruch rewolucyjny załamywał się na wskutek obojętności chłopów i braku poparcia ze strony większości burżuazyjnej.

  Kierunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje niemieckie i Austria w latach 1833 - 1846

   

  Gospodarka krajów niemieckich: + lata 30 XIX wieku to początek w tym regionie rewolucji przemysłowej + 1827 – Alfred Krupp zakłada zakłady w Essen + rozwój żeglugi parowej i kolei żelaznych + industrializacji towarzyszył upadek rzemiosła + 1842 – powstanie w Pieszycach tkaczy płótna + 1839 – w Prusach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia burżuazyjna we Francji w latach 1830 - 1848

   

  Przedstawicielami bogatej burżuazji we Francji byli Rothschild, Eichtal i Hottinguer. Premier Guizot rzucił hasło: „Bogaćcie się”.

  Przeciwnicy monarchii Ludwika Orleańskiego: + średnia burżuazja z powodu zaistnienia nowej arystokracji pieniądza + mieszczaństwo, która reprezentowała odłam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turcja i powstanie Grecji

   

  Przyczyny słabości Turcji: + rozkład ustroju feudalnego + wzrost uświadomienia narodów uciskanych + niepomyślne wojny z Rosją.

  Organizacja państwa tureckiego: + na szczycie drabiny feudalnej stali wyłącznie wyznawcy islamu + chrześcijanom zostawiono prawo własności i swobodę wyznania + rzemiosło i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy rewolucyjne w latach 1830 - 1832, ich geneza i następstwa

   

  Ruch rewolucyjny we Francji: + marzec 1830 – Karol X po złożeniu adresu przez Izbę Deputowanych o odpowiedzialności ministrów, rozwiązuje parlament + 26 lipca 1830 – jako że po raz drugi została wybrana opozycja do parlamentu, Karol X ogłasza rozporządzenia: o rozwiązaniu parlamentu, o wprowadzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa włoskie w latach 1815 - 1830

   

  W Piemoncie król Wiktor Emanuel I w 1814 przywrócił prawodawstwo z 1770. W całych Włoszech zniesiono Kodeks Napoleona. Włochy ponownie pogrążyły się rozbiciu politycznym i ekonomicznym. Jednakże Włochy północne stały wyżej pod względem ekonomicznym i gospodarczym, aniżeli ich południowa część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i powstanie w Ameryce Południowej i Środkowej

   

  Ziemie amerykańskie należące do Hiszpanii podzielone były na cztery wicekrólestwa: + Nowa Hiszpania (Meksyk) + Nowa Grenada (Santa Fe de Bogota) + Peru (Lima) + La Plata (Buenos Aires).

  Podział społeczny w koloniach hiszpańskich: + Hiszpanie przysłani z metropolii + Hiszpanie urodzeni w Ameryce, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja w latach 1815 - 1830

   

  Po drugim powrocie Ludwika XVIII rozpoczął się biały terror, czyli ściganie wszystkich ludzi będących po stronie Napoleona. Stworzyło to konsolidację ruchu bonapartystów, rewolucjonistów i liberałów. Wybrana w 1815 Izba Deputowanych była w większości monarchiczna, zwana była izbą niezrównaną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauk przyrodniczych, techniki i przemysłu w pierwszej połowie XIX wieku

   

  Odkrycia z dziedziny astronomii: + 1845 – Urban Le Verrier i John Adams podają na podstawie obliczeń pozycję Neptuna, rok później zauważa go Johann Galle + inny znany astronom tego okresu to John Herschel.

  Odkrycia z dziedziny chemii: + John Dalton w 1808 przedstawia teorię atomu i wzoru chemicznego +...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia konserwatywna w Europie 1815 - 1849

   

  Ideolodzy konserwatyzmu i ich poglądy: + w 1816 Karol von Haller ogłasza pierwszy tom „Restauration...” w którym daje uzasadnienie ideologii konserwatywnej, od tej książki lata 1815-1848 zwane są okresem restauracji + Haller głosił, że państwo jest jak rodzina, a panujący jest jego głową + Józef de...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt

Do góry