Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Religia w konfrontacji ze światem około połowy XIX wieku

   

  Ze wszystkich największych religii (islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm), największą ewolucję w XIX wieku przeszło chrześcijaństwo.

  1839 – skasowanie w Rosji Kościoła greckokatolickiego i wcielenie go do Cerkwi prawosławnej

  Protestantyzm zaczął przechodzić okres renesansu, zaczął się okres...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ameryka Łacińska w latach 1830 - 1870

   

  W 1835 prawie wszystkie dziś istniejące państwa środkowo i południowoamerykańskie, z wyjątkiem Panamy były już niezależne.

  Ogólna sytuacja polityczna w Ameryce Południowej: + 1830 rozpada się Wielka Kolumbia, po wystąpieniu z niej Wenezueli i Ekwadoru + 1839 – rozpadają się także Stany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /7 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka, literatura, sztuka i muzyka w drugiej połowie XIX wieku

   

  W nauce miejsce romantyzmu, wskutek jego porażki w latach 1848-1849, zajął pozytywizm i materializm, wierzący w siłę nauki. Już od 1830 pozytywizm głosił August Comte. Omawiany okres charakteryzował się ogromnym postępem w dziedzinie organizacji świata nauki.

  Najgłośniejszym odkryciem było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

   

  Powody dla których zjednoczenie Niemiec było nieuniknione: + przynależność prawie wszystkich państw niemieckich do Związku Celnego + rozwój sieci kolejowej przyczynił się do silniejszego związania księstw niemieckich + zjednoczenia pragnęli demokraci i socjaliści niemieccy + szczególnie po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój przemysłu i rolnictwa po 1848 roku

   

  Wiosna Ludów na terenie Europy Środkowej była wystąpieniami przeciwko maszynom i przemysłowi, który odbierał rynek zbytu rzemieślnikom i rękodzielnikom. Liberałowie, którzy obejmowali podczas rewolucji rządy mieli zupełne odmienne poglądy, głosili bowiem wolność ekonomiczną.

  Po Wiośnie Ludów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1848 roku we Włoszech

   

  Przebieg rewolucji na ziemiach włoskich: + 22 marca 1848 – garnizon austriacki opuszcza Wenecję, ogłoszono tam republikę z Danielem Maninem na czele + powstanie objęło wszystkie ziemie włoskie należące do Austrii + chciano wywołać wojnę wyzwoleńczą z Austrią, na wodza wojsk widziano Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania w latach 1846 - 1849

   

  W Wielkiej Brytanii w latach 1846-1848 nie było rewolucji ponieważ istniała tam zupełnie odmienna sytuacja społeczna i polityczna. W Anglii burżuazja już nie musiała walczyć o zasadnicze prawa polityczne.

  Sytuacja w Wielkiej Brytanii: + 1845 – zaraza niszczy plony kartofli w Irlandii, w latach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesilenie rewolucji we Francji. Napoleon III

   

  Prezydent Francji Ludwik Napoleon Bonaparte był synem młodszego brata Napoleona I, Ludwika i pasierbicy Napoleona Hortensji Beauharnais.

  Na początku rządów wprowadzono pozbawienie 1/3 liczby wyborców prawa głosu, w ten sposób próbowano bronić się przed wpływami lewicy, demokratów i socjalistów. W nocy z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans ruchów rewolucyjnych w latach 1846 - 1849

   

  Skutki ruchu rewolucyjnego Wiosny Ludów: + reakcyjne rządy europejskie zaczęły znowu gorliwie popierać religię i Kościoły + z rewolucji najbardziej skompromitowane wyszło państwo austriackie, ponieważ podczas powstania węgierskiego potrzebowało pomocy Rosji

  + poza Rosją wszędzie zniknęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klęska rewolucji w Prusach i w małych państwach niemieckich

   

  Pruskie Zgromadzenie Narodowe było bardziej demokratyczne niż francuskie. Jednak od jesieni 1848 konserwatyści zaczynają odzyskiwać dawne znaczenie i coraz mniej liczą się z parlamentem pruskim. 2 listopada 1848 premierem został z woli króla, zdecydowany reakcjonista, Fryderyk von Brandenburg. 15...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt

Do góry