Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Niemcy w II połowie XVI wieku

   

  Poważnym ciosem dla rozwoju ekonomicznego całych Niemiec był upadek Hanzy, jaki nastąpił w ciągu XVI w. produkcja przemysłowa w Niemczech znalazła się również w stanie upadku. Ogólny upadek gospodarczy kraju pociągnął również za sobą zatrzymanie rozwoju rynku wewnętrznego, co znowu niekorzystnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza geograficzna w średniowiecznej Europie

   

  Wiedza ta nie wyszła poza poziom jaki osiągnęła w starożytności. Wiele osiągnięć zostało zapomniane. Mapy średniowieczne były prymitywne.

  Świat wg. Pojęć średniowiecznych to prostokąt lub jeszcze koło, którego środkiem była ziemia święta z Jerozolimą. Znacznie lepsze były mapy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pierwszych trzech, nowożytnych konstytucji na świecie

   

  Konstytucja amerykańska z 17 września 1787 r.

  Konstytucja mówiła, że Stany Zjednoczone jest jednym państwem, o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej. Wprowadzono zasadę trójpodziału władzy: wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą. Uznano, że te trzy władze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja i kultura Azteków

   

  Dziedzicami tradycji i kultury Majów byli Aztekowie, którzy w początkach XIV w. osiedlili się w dolinie meksykańskiej. W drugiej połowie XV w. rozpoczęli ekspansję na sąsiednie tereny, obejmując ziemie od Pacyfiku po Zatokę Meksykańską. Na czele utworzonej przez Azteków konfederacji stał ich wódz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Anglii

   

  Bezpośrednio do zerwania z Watykanem doszło w momencie, kiedy papież Klemens VII nie wyraził zgody na rozwód króla Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim, sekularyzował majątki klasztorne i wydał Akt supremacji w 1534 r., ogłaszając się głową Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferdynand Magellan i jego podróż dookoła świata

   

  Urodził się w 1480 r. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. W młodości zaciągnął się do wojska i brał udział w portugalskich wyprawach wojennych do Indii (1505-1511) oraz do Maroka (1513), podczas których dosłużył się stopnia oficera.

  Relacje żeglarzy z wcześniejszych wypraw nasunął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja i kultura Majów

   

  Pierwszą wielką cywilizację stworzyli Majowie, którzy osiedlili się na obszarach dzisiejszego Hondurasu i Gwatemali, a następnie na półwyspie Jukatan. Nazywano ich „Grekami Nowego Świata”, swoją bowiem kulturę przekazali innym ludom. Jej szczytowy rozwój przypada na X i XI w. Strukturami politycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia absolutna Henryka IV

   

  Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

  Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt hiszpańsko - angielski w II połowie XVI wieku

   

  Niderlandy w XVI w. dostały się w posiadanie Habsburgów, a po abdykacji Karola V przeszły na hiszpańską linii tej dynastii w osobie króla Filipa II. Niderlandy XVI-wieczne składały się z szesnastu prowincji m.in.: Holandię, Zelandię, Flandrię i Brabancję, Namur, Artois, Luksemburg.

  Dominującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /6 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacja i kultura Inków

   

  Największe państwo stworzyli w XV w. Inkowie w wyniku podbojów. Rozciągało się ono od dzisiejszej Kolumbii po Chile. Silnie scentralizowane królestwo, którego stolicą było Cuzco (kusko), zamieszkiwało ok. 8-10 mln ludzi. Władzę absolutną sprawował Inka, a na czele hierarchii urzędniczej stali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt

Do góry