Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Ekspansja turecka w II połowie XVII wieku

   

  Napady kozacko-tatarskie stanowiły preludium do wielkiej wojny z Turcją, do której imperium Kopruluch szykował się od dawna. Porta znalazła się w stanie wojny jeszcze przed objęciem rządów przez Mehmeda Koprulu (1664), kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny z Wenecją.

  Początkowo flota wenecka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /7 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja w okresie rządów osobistych Ludwika XV

   

  Ludwik XV (1710-1774), podczas małoletności regencję sprawował Filip, książę Orlański, a po nim kardynał A. H. Fleury. Po śmierci kardynała w 1743 r. Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą słabym, który zmniejszył prestiż monarchy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna „króla słońce”

   

  Francja za panowania Ludwika XIV stała się mocarstwem europejskim. Monarcha dążył do zapewnienia państwu granic naturalnych. W tym celu dokonał zaboru Franche-Comte oraz część Flandrii.

  Aby poprawić bieg granicy wschodniej, od Rzeszy Niemieckiej odłączył Księstwo Dwu Mostów, Luksemburg, część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski okres wojny trzydziestoletniej

   

  W sojuszu antyhabsburskim wystąpiły: Francja, Szwecja, Niderlandy, Siedmiogród i Sabudia. W 1636 r. wojska cesarskie zagroziły Paryżowi. W latach 1637-1640 nastąpiła zmiana na korzyść obozu protestanckiego. W 1638 r. Szwedzi wkroczyli do Czech, flota hiszpańska w 1639 r. została rozbita przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys społeczno - gospodarczy Hiszpanii w I połowie XVII wieku

   

  Zarysowujący się wyraźnie już od drugiej połowy XVI w. kryzys gospodarczy nie tylko nie został zahamowany w pierwszej połowie XVII w., lecz przeciwnie, stale wzrastał, pociągając za sobą fatalne konsekwencje polityczne.

  Powodem upadku Hiszpanii był poważny kryzys agrarny i konsumpcyjny charakter...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwedzki okres wojny trzydziestoletniej

   

  W owym czasie sojusz antyhabsburski obejmował Francję, Anglię, Dolną Saksonię, Brandenburgię, Niderlandy oraz Szwecję, która od 1631 r. stała na jego czele. Już w latach 1630-1631 Szwecja zajęła Pomorze Zachodnie i Meklemburgię.

  W 1631 r. król Szwecji Gustaw II Adolf pokonał wojska cesarskie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja Ludwika XIV

   

  W 1661 r. Ludwik XIV przejął całkowitą władzę we Francji. Odsunął od udziału w rządach arystokrację. Ustanowił i zmienił przepisy prawa, którym jednak nie podlegał, gdyż mawiał: „Państwo - to ja”. Ludwik odebrał parlamentowi paryskiemu prawo rejestrowania edyktów królewskich i każdego mógł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bironowszczyzna w Rosji

   

  Za panowania Anny Iwanowej (1730-1740) nastąpiła częściowa restauracja reżimu Piotra I. Najwyższa Tajna Rada została zniesiona, a jej członkowie zesłani lub straceni. Bojarska arystokracja już nigdy nie miała odzyskać politycznego znaczenia.

  Stolicę przeniesiono z powrotem do Petersburga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl ekonomiczna Adama Smitha

   

  Procesy ekonomiczne zachodzące w Europie Zachodniej w XVI i XVII w. charakteryzuje między innymi zjawisko akumulacji pierwotnej.

  Terminu tego (previous accumulation) pierwszy użył wybitny ekonomista angielski Adam Smith (XVII-XVIII w.). według niego akumulacja pierwotna „nie jest wynikiem kapitalistycznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświecenie europejskie – charakterystyka

   

  Wiek XVIII określany jest zazwyczaj jako wiek Oświecenia, wiek „świateł”. Oświecenie nie stanowiło jednak jednej konkretnej ideologii czy systemu. Było raczej ruchem intelektualnym, zawierającym wiele (nieraz sprzecznych ze sobą) elementów. Ruch ten polegał na negacji tradycyjnej umysłowości, krytyce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 066

  praca w formacie txt

Do góry