Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Papiestwo wobec zagadnień politycznych XVIII wieku

   

  Zagrożeniem dla papiestwa był konflikt monarchistyczny. Monarchie sprzeciwiały się tak szerokiej jurysdykcji papiestwa nad Kościołem w państwach. Monarchowie chcieli podporządkować sobie kościoły, nominacje duchowne opodatkowanie duchownych, ograniczenie jurysdykcji nuncjuszy papieskich.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost znaczenia Brandenburgii XVII / XVIII wieku

   

  W 1637 r. Brandenburgia otrzymała po wygasłej dynastii książąt szczecińskich otrzymała część Pomorza. Absolutyzm jaki wzmacniał się w Brandenburgii pozwolił umocnić się jej politycznie.

  Jako jeden z najważniejszych krajów Rzeszy Niemieckiej. Posiadłości elektorów brandenburskich w Prusach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat westfaldzki i jego skutki

   

  Wojnę trzydziestoletnią zakończył tzw. pokój westfaldzki z 1648 r. podpisany został wtedy dwa traktaty pokojowe w:

  Munster – między Francją a cesarstwem,

  Osnabruck – między Szwecją a Rzeszą Niemiecką.

  Niderlandy w styczniu 1648 r. podpisały w Hadze traktat, w którym Hiszpania uznała ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Richelieu

   

  Podwaliny pod monarchie absolutną we Francji zostały utworzone za rządów Ludwika XIII. Wiąże się to z rządami kardynała Armanda de Richelieu, który sprawował funkcję pierwszego ministra w latach 1624-1642.

  W tym celu ograniczył prawa i przywileje arystokracji poprzez wprowadzenie zakazu pojedynków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzydziestoletnia

   

  Mianem wojny trzydziestoletniej określamy konflikt, jaki toczył się w latach 1618-1648, a w którym była zaangażowana duża grupa europejskich krajów katolickich, jak i protestanckich. Do przyczyn wojny możemy zaliczyć:

  sytuację w Rzeszy Niemieckiej, w której książęta rywalizowali o władzę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Rosji po śmierci Piotra I (do 1740 roku)

   

  Po śmierci imperatora Piotra I (1725) Rosja weszła w okres tzw. przewrotów pałacowych. Na tronie zmieniali się panujący (głównie kobiety) w różnym stopniu spokrewnieni z Piotrem. Walka o władzę toczyła się między dawnymi współpracownikami cesarza, takimi jak Mienszykow, a także wdową po Piotrze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Chrystiana VII w Danii

   

  Chrystian VII objął władzę jako siedemnastolatek. Rządy sprawował jego pierwszy minister Bernstorff. Doprowadził on do odzyskania Holsztynu i zapoczątkował reformę rolną. Jednak to stworzyło mu opozycję, który wykorzystał Struensee. Miał wielki wpływ na króla i uzyskał władzę dyktatorską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres „wielkiej smuty” w Rosji

   

  Wielki kryzys Rosji w okresie „wielkiej smuty” w latach 1598-1613 spowodował ingerencję państwa polskiego. Zbiegły się tu interesy polskich magnatów i króla Zygmunta III Wazy, który planował zdobycie tronu rosyjskiego, a później szwedzkiego.

  Rozpoczęło się od interwencji polskich magnatów Adama i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna kardynała Richelieu

   

  Największą sprawą dla kardynała była równowaga sił między władcami europejskimi, która gwarantowała Europie funkcjonowanie systemu politycznego, ale i Kościołowi spełnienie jego misji.

  Z wyroku opatrzności królowi Francji została powierzona historyczna misja zapewnienia równowagi europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Karola II w Anglii

   

  Od czasu restauracji (1660) Karol II starał się utrzymać dobre stosunki z groźnym sąsiadem, co mu się na ogół udawało.

  Początkowo stosunki między królem a nowo wybranym parlamentem, złożonym niemal wyłącznie z gorących rojalistów, układały się zupełnie pomyślnie. Rozdźwięki rozpoczęły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt

Do góry