Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Kolonializm europejski w Azji – XVI - XVII wiek

   

  Inny jeszcze charakter miała kolonizacja europejska w Indiach i na Oceanie Indyjskim. W tym rejonie Azji aż do połowy XVII w. dominowały wpływy Portugalczyków, którzy utworzyli faktorie na wyspie Goa przy zachodnim wybrzeżu Indii, w Cochin (Koczin) na Wybrzeżu Malaberskim, na Cejlonie, a wreszcie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy osobiste Józefa II w Austrii

   

  Następca Marii Teresy, jej syn Józef II, także zapisał się jako wielki reformator i władca oświecony. Nowy cesarz doprowadził do:

  zniesienia poddaństwa osobistego chłopów w 1781 r. w Austrii, Czechach i Galicji oraz na Węgrzech w 1785 r.,

  objęcia obowiązkową szkołą podstawową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwa Rzeszy i Prusy na początku panowania Fryderyka Wilhelma II

   

  Saksonia za czasów księcia Ksawerego i elektora Fryderyka Augusta III była dobrze administrowanym i bogacącym się państwem. Ustanowili Radę Rolniczą i założyli we Freiburgu pierwszą wyższą uczelnie górnictwa.

  Margrabia badeński Karol Fryderyk połączył Dolną i Górną Badenię. Zniósł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia habsburska Marii Teresy

   

  Maria Teresa przy pomocy Węgrów doprowadziła do stłumienia powstania Czechów. Przez co Węgrzy utrzymali swą odrębność i przywileje. Cesarzowa próbowała scentralizować państwo. Zostały zniesione Kancelarie Narodowe. Utworzono w zamian urzędy centralne. Przeprowadzono reformę administracyjną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja angielska (do 1649 roku)

   

  Rewolucja angielska z XVII w. była pierwszą rewolucją burżuazyjną w Europie. Wśród przyczyn rewolucji możemy wyróżnić:

  konflikt między parlamentem a królem z dynastii Stuartów: Jakubem I i Karolem I, którzy dążyli do budowy monarchii absolutnej,

  konflikt religijny: anglikanie –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego Europy XVI - XVII wieku

   

  Postęp w dziedzinie produkcji ściśle związany z rozwojem techniki obserwujemy już w drugiej połowie XV w. Następuje znaczne udoskonalenie narzędzi produkcji we wszystkich dziedzinach ówczesnej wytwórczości a przede w jednej z najważniejszych – w sukiennictwie, poza tym zaś w hutnictwie, górnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Marii Teresy w Austrii

   

  Monarchia austriacka, jako państwo absolutyzmy oświeceniowego łączy się z panowaniem cesarzowej Marii Teresy. W 1740 r. wstąpiła na tron i w tym samym roku doszło do wojny o sukcesje austriacką (1740-1748).

  Maria Teresa w 1745 r. została cesarzową dzięki poparciu Węgrów, którzy jako jedyni poddani...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w okresie rządów Fryderyka Wilhelma I

   

  Sukcesy Wielkiego Elektora w tworzeniu nowej organizacji państwowej nie zmieniły faktu, iż Brandenburgia-Prusy pozostawały nadal drugorzędnym, tak co do obszaru jak i ludności, krajem Rzeszy Niemieckiej.

  Znaczenia państwa Hohenzollernów nie podniósł zbytnio fakt, że następca Wielkiego Elektora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna Wielkiej Brytanii w I połowie XVIII wieku

   

  W czasie wojny sukcesyjnej dokonała się unia realna Anglii i Szkocji. Aktem z 6 III 1707 r. Szkocja zrzekła się odrębnego rządu i parlamentu. W parlamencie westministerskim zasiadło 45 szkockich posłów 18 parów. Tak powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

  W dojściu do zjednoczenia państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja w Europie – ogólna charakterystyka

   

  Olbrzymie straty jakie zadała reformacja katolicyzmowi i autorytetowi papiestwa, postawiły Kościół katolicki przed koniecznością podjęcia kontrofensywy. Pierwszym papieżem, który pojął ogrom niebezpieczeństwa był Hadrian VI.

  Lecz jego pontyfikat był zbyt krótki (1522-1523). Jego następca Klemens...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt

Do góry