Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Encyklopedia i encyklopedyści

   

  Idea opracowania tzw. summy wiedzy nurtowała ludzi jeszcze w epoce Średniowiecza, ale dopiero w czasach nowożytnych podjęto próby stworzenia kompendiów naukowych o czysto praktycznym przeznaczeniu. Konkretnych wzorców dostarczył i w tej sprawie „Wielki Wiek” – wiek XVII. W ostatnich latach tego stulecia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja na przełomie XVI / XVII w. - podstawowe problemy polityczne i gospodarcze

   

  Rozwój cywilizacji Azji był znacznie mniej równomierny niż Europy. Obok prastarych ludów mających wysoko rozwiniętą feudalną organizację społeczną, bezkresne obszary środkowej i północnej Azji zajmowały prymitywne, nierzadko koczownicze ludy, znajdujące się jeszcze w okresie wspólnoty pierwotnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /17 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm oświecony – charakterystyka

   

  Absolutyzm oświecony, czyli silna, scentralizowana i sprawowana przez wykształconego monarchę władza, stanowił ideał dla większości intelektualnych i politycznych elit drugiej połowy „wieku świateł”. Zgodnie z tym ideałem jedynie oświeceni, równocześnie zaś wyposażeni we w pełni suwerenną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja kolonialna Wielkiej Brytanii 1747 - 1762

   

  Brytyjska ekspansja kolonialna była wynikiem starań jakie poczynił ówczesny premier Jego Królewskiej Mości, William Pitt, który przystąpił do rozbudowy potęgi morskiej. Głównym jego celem było zupełne zniszczenie francuskiego imperium kolonialnego.

  Pitt, był przeciwnikiem bezpośredniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w okresie rządów Fryderyka II

   

  Fryderyk II zwany Wielkim władał on Prusami od 1740 r. do 1786 r. Zaliczany był do grona oświeconych władców absolutnych. Postawił sobie dwa cele do zrealizowania:

  Uczynienia z Prus potęgi europejskiej.

  Zreformowania państwa w duchu oświeceniowym.

  Przejawem realizowania polityki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obyczajowość oświecenia

   

  Osiemnastowieczna szkoła – tak niższego, jak i wyższego szczebla – pozostawała na ogół w cieniu tradycji i Kościoła. Jeszcze w poprzednim stuleciu życie umysłowe zaczęło się rozwijać w niezależnych od Kościoła, świeckich strukturach organizacyjnych: akademiach nauk oraz stowarzyszeniach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna w Szwecji w I połowie XVII wieku

   

  W 1611 roku na tron szwedzki wstąpił siedemnastoletni syn Karola IX Sudermańskiego, Gustaw II Adolf, słusznie uznawany przez historyków za twórcę potęgi szwedzkiej. Jeszcze przed objęciem tronu Gustaw Adolf zgodził się potwierdzić dotychczasowe przywileje szlacheckie, co znalazło wyraz w rocie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Katarzyny II

   

  W 1762 r. władzę objęła cesarzowa Katarzyna II. Wykorzystując niezadowolenie armii, dokonała ona przewrotu pałacowego, zabijając swego męża, cesarza Piotra III. Katarzyna II była cesarzową w latach 1762-1796. Odniosła szereg sukcesów w polityce międzynarodowej.

  Chodzi tu o zwycięskie wojny z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska sztuka i kultura odrodzenia – ogólna charakterystyka

   

  Poza Włochami, gdzie gotyk nigdy nie rozwinął się w pełni, często łączono nowe rozwiązania stylistyczne z tradycjami gotyckimi, jak we Francji, Anglii czy Niemczech.

  Oryginalny wyraz miała architektura hiszpańska, którą kształtowały oddziaływania mauretańskie. Duży wpływ miał także surowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja kolonialna w Ameryce Północnej XVII - XVIII wiek

   

  Kilka lat po odkryciu Ameryki przez Kolumba (1492) do wybrzeży północnoamerykańskich dotarła ekspedycja Giovanniego (Johna) Caboto, włoskiego żeglarza w służbie króla Anglii. Kontrolę nad pd. I zach. Wybrzeżami Ameryki Pn. rozciągnęli jednak Hiszpanie, w XV i XVI w. przodujący w dziedzinie ekspansji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 874

  praca w formacie txt

Do góry