Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Hiszpania i Portugalia w II połowie XVIII wieku

   

  Hiszpania.

  Po śmierci Filipa V (1746) na tron zasiadł Ferdynand VI. Zmianie uległa polityka zagraniczna Hiszpanii. Osłabiła zainteresowanie Madrytu sprawami Italii. Nowy król dążył do neutralności i dobrych stosunków z Anglią. Był słabym królem kierowanym przez królową Barbarę i spowiednika –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Katarzyny II wobec Turcji i Szwecji

   

  Rosja dążyła do opanowania handlu zbożowego na Morzu Azowskim i Czarnym, a także zajęcie Mołdawii będąca pomostem pomiędzy Tatarami krymskimi a Turcją. Realizacja tych planów wymagała udostępnienie przez Rzeczypospolite swego terytorium dla przemarszu carskich wojsk.

  Dlatego Rosja po zerwaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /9 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japoński izolacjonizm XVI - XVIII wieku

   

  Japonia epoki izolacji przyciąga uwagę głównie ze względu na swą przyszłość jedynego pozaeuropejskiego kraju, który miał uniknąć kolonialnego podboju czy półkolonialnego uzależnienia.

  W momencie wejścia Europy w Japonię kraj ten znajdował się w epoce zarówno bujnego rozwoju, jak i ciągłych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna Francji za Ludwika XVI

   

  Okres panowania króla Ludwika XVI (1774-1792) to lata chude dla gospodarki całej Francji. Królestwo nawiedziły klęski żywiołowe. Nieurodzaj w 1788 r., wreszcie surowa zima przełomu lat 1788-1789. Narastanie problemów gospodarczych przyspieszyła podatkowa polityka państwa. Potrzebowało ono coraz więcej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /12 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Piotra I

   

  Car Piotr I czas spędzał w towarzystwie cudzoziemców z Niemieckiej Słobody: szkockiego generała Patrika Gordona i Szwajcara Francois Leforta, od których uczył się rzemiosła wojskowego i sztuki nawigacji wodnej. W otoczeniu Piotra przebywali również młodzi Rosjanie „niskiego” pochodzenia; wśród nich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /5 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki rozwiązania zakonu jezuitów

   

  Przyczynami rozwiązania zakonu jezuitów był zbyt duży wpływ na monarchów i próby ich zabójstw. Zaczęło się wszystko w Portugalii, gdzie w Paragwaju wybuchło powstanie Indian, o co Pombola obwiniał jezuitów. Podobnie było we Francji, Hiszpanii.

  Papież Klemens XIV 1773 r. ogłosił kasację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolnomularstwo XVIII wieku

   

  Kolebka nowoczesnej masenerii była Anglia, gdzie w 1717 r. powstała Wielka Loża. Odtąd cechować będzie masonerie swoisty aliaz intelektualistów, wielkich panów, wysokich urzędników, oficerów, przedstawicieli wolnych zawodów i ludzi interesów.

  Wolnomularstwo podważyło zinstytucjonalizowane Kościoły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna północna: przyczyny, przebieg i skutki

   

  W 1699 r. powstała antyszwedzka koalicja, która składała się z Danii i Saksonii; później dołączyły Rosja, Prusy i Hanower. W tym samym roku między Danią a Szwecją rozpoczęła się wojna o Holsztyn.

  W 1700 r. wojska Saksonii uderzyły na Rygę. Powodem tego były plany Augusta II uczynienia z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy wewnętrzne cara Piotra I

   

  Reformy cara Piotra I, a od 1721 r. cesarza, można przedstawić w kilku punktach:

  Podział terytorialny kraju. Rosja została podzielona na 8, a później na 19 wielkich guberni.

  Stosunek do Kościoła. Został zniesiony urząd patriarchy moskiewskiego. Utworzono Najświętszy Synod, który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

   

  Wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej podlegały procesowi kolonizacji angielskiej już w końcu XVI w. Przybywali na ten ląd ludzie różnych wyznań i narodowości, chociaż Anglicy stanowili 2/5 mieszkańców. W pasie między wybrzeżem Atlantyku a Apallachami powstało 13 kolonii.

  Stany były bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /3 964

  praca w formacie txt

Do góry