Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – charakterystyka

   

  Stany Zjednoczone jest jednym państwem o silnej władzy wykonawczej, wspólnym skarbie i armii oraz strukturze stanowej. Jeżeli chodzi o organizację władzy, to zdecydowano się na wprowadzenie koncepcji Monteskiusza, czyli trójpodziału władz na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Uznano, że te trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwajcaria w połowie XVIII wieku

   

  W połowie XVIII w. Szwajcaria weszła w okres pomyślnego rozwoju gospodarczego. Kraj ten stał się bardzo aktywnym ośrodkiem przemysłu tekstylnego, gdzie obok jedwabnictwa rozwinął się na wielką skalę przemysł bawełniany. Rządy kantonalne i elita intelektualna Szwajcarii najwięcej uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia wobec wojny 13 kolonii o niepodległość

   

  Pierwsza faza konfliktu polegała na silnych restrykcjach jakie nałożyła Anglia na 13 kolonii. Była to tzw. ustawa stemplowa. Polegała ona na restrykcyjnej polityce celnej i skarbowej. W koloniach zawrzało. Rząd Angielski musiał wycofać się z tej ustawy, jednak zostawił podatek herbaciany co wzmogło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura i publicystyka XVII i XVIII w.

   

  Nazwa epoki, zapożyczona z terminologii sztuki (prawdopodobnie pochodzi od określenia perły nieregularnego kształtu “barocco”) pojawiła się we Francji w XVIII wieku jako termin estetyczny o intencji pejoratywnej (J. Burckhardt mianem tym określił tendencje w sztuce włoskiej końca wieku XVI, traktując...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /39 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja pod rządami kardynała Mazariniego

   

  Politykę Richelieu kontynuował godny następca na stanowisku pierwszego ministra, Włoch z pochodzenia, kardynał Jules Mazarin (Julius Mazarini). Zręczny dyplomata, który doprowadził do zwycięskiego końca wojny z Hiszpanią (1658), stanął wobec najgroźniejszego w XVII w. wewnętrznego kryzysu we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZESZA NIEMIECKA W XVIII WIEKU

   

  Ludwik XIV kwestionując pierwszeństwo cesarza w Europie mawiał, że nie jest on suwerenem, lecz jedynie "kapitanem" republiki niemieckiej. Fryderyk II nazwał Rzeszę "republiką książąt". W istocie rzeczy niemiecki konglomerat pojmowany jako całość miał ustrój republikański, tak jak w wypadku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /15 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Holandii w latach 1748 - 1780

   

  W 1747 r. w Holandii restytułowano Stadhouderatu. W 1751 po śmierci Wilhelma IV Stadhouderem został jego syn Wilhelm V (trzyletni), regencje sprawowała jego matka Anna, księżniczka angielska. Po śmierci Anny regentem został Ludwik książę Brunszwicki.

  W 1744 r. Holandia odmówiła sojuszu Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki w okresie oświecenia – encyklopedyści

   

  Idea opracowania tzw. summy wiedzy nurtowała ludzi jeszcze w epoce Średniowiecza, ale dopiero w czasach nowożytnych podjęto próby stworzenia kompediów naukowych o czysto praktycznym przeznaczeniu. Konkretnych wzorców dostarczył i w tej sprawie „Wielki Wiek” – wiek XVII. W ostatnich latach tego stulecia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo Europy wobec amerykańskiej wojny o niepodległość

   

  Francja początkowo była dość nieufna wobec amerykanów. Przecież byli to Anglicy. Francja i Hiszpania rywalizowała przecież z Anglią. Potem jednak zaczęli pomagać Amerykanom. Francja dużym wysiłkiem odbudowała flotę i szachowanie ewentualnych sojuszników Anglii. W ramach tej polityki było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem irlandzki w polityce brytyjskiej w II połowie XVIII w.

   

  Panujący w Irlandii ucisk ekonomiczny i religijny zawsze powodował nasilenie buntowniczych poruszeń, kiedy Anglia znajdowała się w stanie wojny. Tak też było w czasie wojny o sukcesję austriacką i wojny siedmioletniej, kiedy to bandy biedaków terroryzowały angielskich lanlordów.

  Wystąpienia te nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Twardoslaw Dodano /10.05.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt

Do góry