Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w XVII w.

   

  Przyczyną następnej wojny polsko-moskiewskiej, która to­czyła się za panowania Zygmunta III Wazy w 1609-19, była „dymitriada”. Wojska Zygmunta Wazy obległy Smoleńsk, a idącą na odsiecz armię ros. hetman S. Żółkiewski pokonał w bitwie pod Kłuszynem (1610). Przy pomocy propolskiej grupy bojarów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVIII w.

   

  Wybuch wojny północnej otworzył nowy etap stosunków polsko-rosyjskich. Wprawdzie Rzeczpospolita (za panowania Augusta II) w sojuszu z Rosją (za panowania Piotra I) walczyła z Szwecją, ale jej przegrana w bitwie połtawskiej (1709) doprowadziła do uzależnienia całej Rzeczypospolitej od cara Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVIII w.

   

  Konfederacja radomska, konfederacja za­wiązana w 1767 w Radomiu z inspiracji Rosji przez grupę szlachty i magnatów dą­żących do detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przyczyną zawią­zania konfederacji było rzekome zagrożenie "zło­tej wolności". Na czele konfederacji stanął K. S...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772)

   

  Trwające kilka lat walki barzan z wojskami rosyjskimi udowodniły, że Rosja nie jest w stanie podporządkować sobie całkowicie Polski i Litwy. Jednocześnie skierowały na Rzeczpospolitą uwagę innych jej sąsiadów, gotowych zaspokoić wzajemne pretensje terytorialne ziemiami polskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Rzeczypospolitej (1793)

   

  Między Petersburgiem a Berlinem dojrzewał plan drugiego rozbioru. Zimą 1793 r. wojska pruskie zajęły Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę, Kujawy, część Mazowsza z Płockiem, Łowicz, Piotrków i Częstochowę — w sumie 58 tys. km2, będących kolebką państwowości polskiej. Rosja opanowała natomiast ziemie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej na przełomie XV i XVI w.

   

  Na ten okres (panowanie Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta I) na czoło problemów polityki zagranicznej wysunęły się konflikty z potęgą moskiewską oraz z Turcją i jej poddanymi, Tatarami, wobec których państwo polsko-litewskie często było bezradne oraz sprawa nie rozwiązanego do końca konfliktów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 2. połowie XVI w.

   

  W związku z kryzysem jaki przeżywało państwo zakonne w Inflantach, Zygmunt August zwrócił swoje zainteresowania w tym kierunku. Król przywiązywał dużą wagę do polityki morskiej. Jednak inne państwa także dostrzegały szansę poszerzenia swoich wpływów. Doszło do rywalizacji, a potem wojny między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w XVII w.

   

  Po śmierci Stefana Batorego Habsburgowie po raz trzeci wysunęli swą kandydaturę do korony polskiej. Część magnaterii wybrała władcą arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Drugą kandydaturą, popieraną mocno przez Annę Jagiellonkę i Jana Zamoyskiego był Zygmunt. Maksymilian wkroczył do Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /13 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 1. połowie XVIII w.

   

  Po śmierci Jana III Sobieskiego w Polsce nastał czas burzliwego bezkrólewia (lata 1696-1697). Szlachta podjęła wtedy decyzję, aby odrzucić kandydatury rodzimych pretendentów do tronu. Spośród obcych kandydatów największe szansę miał książę Conti, popierany przez Ludwika XIV. Jednak solidarna postawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka głównych problemów polityki zagranicznej w 2. połowie XVIII w.

   

  Po śmierci Augusta III Wettina Katarzyna II była zdecydowana uczynić z Polski uległego i użytecznego sojusznika Rosji. W tym celu zaplanowała wyniesienie na tron polski człowieka, który by wszystko Rosji zawdzięczał.

  Za jego pomocą chciała skończyć w Polsce z anarchią i wpływami innych niż Rosja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 441

  praca w formacie txt

Do góry