Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w 1. poł. XVII w.

   

  Do następnego zbrojnego starcia pol.­-tur. doszło podczas wojny trzydziesto­letniej. Jednym z powodów, które dopro­wadziły do napiętej sytuacji z Turcją, było udzielenie przez Polskę pomocy Habsbur­gom w walce z lennikiem tur., księciem Siedmiogrodu, taborem Bethlenem (wysła­no przeciw niemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 1. połowie XVI w.

   

  Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern nie zastosował się do ustaleń zjazdu wiedeńskiego i rozpoczął przygotowania do rozprawy z Polską, szukając posiłków zbrojnych w Rzeszy.

  W 1519 r. wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Armia polska, pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja, po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w 2. poł. XVII w.

   

  W drugiej połowie XVII w. Turcja zna­lazła się pod rządami wielkich wezyrów z rodu Koprulu; dążyli oni do podniesienia międzynarodowego znaczenia Turcji, a tak­że zapełnienia skarbu przez wznowienie za­borczych wojen. Pretekstem do nowej wojny polsko-tureckiej stał się konflikt o Ukrainę.

  Rozejm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 2. połowie XVI w.

   

  Na północ od Żmudzi, nad Bałtykiem, leżały Inflanty. W XIII w. utworzył tam swoje państwo rycerski Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach. Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś miasta portowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVI w.

   

  Moskwę do wojny zagrzewali Habsburgowie z cesarzem, montując antypolskie koalicje. W tej sytuacji Zygmunt I Stary postanowił zmienić linię polityki. Zdecydował się dojść do porozumienia z Habsburgami i rozbić antypolską koalicję.

  W 1515 roku w Wiedniu doszło do spotkania cesarza Maksymiliana I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVII w.

   

  Po śmierci Stefana Batorego Habsburgowie po raz trzeci wysunęli swą kandydaturę do korony polskiej. Część magnaterii wybrała władcą arcyksięcia austriackiego Maksymiliana. Drugą kandydaturą, popieraną mocno przez Annę Jagiellonkę i Jana Zamoyskiego był Zygmunt, siostrzeniec Anny Jagiellonki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Rzeczypospolitej wobec Habsburgów w XVIII w.

   

  August II nie zamierzał się wyrzec osobistych rządów w ojczystej Saksonii — kraju rozwiniętym gospodarczo, bogatym i dobrze administrowanym. Jako dziedziczny książę miał tam większe uprawnienia wobec poddanych niż elekcyjny król w Rzeczypospolitej.

  Jednakże władcy Saksonii byli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie kościuszkowskie (1794)

   

  Po sejmie grodzieńskim wśród patriotycznie nastawionego społeczeństwa zrodziło się poczucie niezawinionej krzywdy. O zdradę obwiniano targowiczan i Stanisława Augusta od chwili jego przystąpienia do przeciwników konstytucji. Wśród szlachty i czynnych politycznie od czasu Sejmu Wielkiego mieszczan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

   

  Wojna, która wybuchła za panowania Zygmunta II Augusta, wiązała się już z wal­kami o dominium Maris Baltici i dąże­niem Iwana IV Groźnego do opanowania ­Inflant. W wojnach o Inflanty państwo pol.­-lit. występowało początkowo w sojuszu z Danią przeciw Moskwie i Szwecji.

  Po kilku latach nastąpiło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej i utrata niepodległości (1795)

   

  Jeszcze w trakcie walk Austria, Prusy i Rosja starały się zająć jak największe terytoria. Zawarte w 1795r. porozumienie rozbiorowe przyznawało Prusom większą część Mazowsza, z Warszawą, i tereny litewskie po Niemen. Austria zdobyła resztę Małopolski i Lubelszczyznę po Pilicę i Bug. Tereny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt

Do góry