Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wojny Jana III Sobieskiego

   

  Po elekcji w 1674 roku Jan III Sobieski kontynuował dalsze działania wojenne aż do chwili wyczerpania środków finansowych na dalszą walkę. Dzięki pomocy dyplomacji Francuskiej zawarty został rozejm z Turcją w Żurawnie. Objęcie tronu przez Jana III Sobieskiego podyktowane było koniecznością walki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /7 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozkwit folwarku pańszczyźnianego

   

  Pod folwarczną uprawę brane były tereny dawnej rezerwy pańskiej z czasów jeszcze przedkolonizacyjnych. Najczęściej organizacja wielkiej majętności dokonywana była przez komasację gruntów należących do chłopów, rugowanie ich na gorsze i mniejsze kawałki ziemi i w ten sposób powiększanie terenów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panowanie Augusta II w Rzeczypospolitej

   

  Długotrwałe starania Jana III Sobieskiego o koronę dla syna Jakuba spełzły na niczym. Syn koronowanego hetmana nie był już w niczym lepszy od innych polsko-litewskich królewiąt, z których niejednemu marzył się tron. Magnackie zawiści zarzuciły idee kandydatury narodowej. W czasie burzliwego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej w 2 poł. XVIII w.

   

  Od lat czterdziestych XVIII w. w życiu gospodarczym Polski i Litwy zachodziły korzystne przemiany, które w drugiej połowie stulecia nabrały tempa. W pojedynczych majątkach zamieniano pańszczyznę na czynsze.

  Odbudowywano zakłady wytwórcze, magnaci zakładali manufaktury wytwarzające szkło i fajanse...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Leszczyński jako pisarz i reformator

   

  Na ziemiach okupowanych przez Szwedów, przeciwko Augustowi II Mocnemu powstała konfederacja w Środzie w 1703 roku, a potem generalna konfederacja Warszawska w 1704 roku, która ogłosiła bezkrólewie. W obozie otoczonym przez wojska szwedzkie, w lipcu 1704 roku ośmiuset elektorów szlacheckich obwołało królem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /8 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Stanisław Leszczyński

   

  Ur. 1677, zm. 1766, król Polski 1704-09, elekt w 1733, książę Lotaryngii i Baru od 1736. Stanisław Leszczyński po­chodził z wpływowej w Rzeczypospolitej ro­dziny magnatów wielkopolskich. Starannie wykształcony, lecz o miernych zdolnościach politycznych, ulegał wpływom otoczenia. Po odbytej we wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /6 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekty reform oświeceniowych Rzeczypospolitej do Sejmu Wielkiego

   

  Do początków XVIII w. sprawne działanie państwa — parlamentu, sądów, urzędów, wymierzanie i ściąganie podatków, organizacja wojska — było przedmiotem troski króla, senatu i izby poselskiej. Powstające projekty usprawnień pochodziły z różnych środowisk. Za panowania Sasów słuszne postulaty „naprawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe wyznaczniki kultury szlacheckiej w XVII - XVIII w. i jej przemiany

   

  Kultura polska w XVII w.

  Na rozległych obszarach Rzeczypospolitej krzyżowały się w XVII w. wpływy różnych cywilizacji. Na bogatą i zróżnicowaną kulturę mieszkających tu narodów oddziaływały przykłady budownictwa, malarstwa i rzemiosła, strojów i rozrywek z Zachodu i Wschodu. Wszystko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /21 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie się parlamentaryzmu polskiego w 2. poł. XVIII w.

   

  Sejmik, zjazd szlachty z danej ziemi (s. ziemski) lub prowincji (s. generalny). S. szlacheckie były kontynuacją dawnych wie­ców dzielnicowych. U schyłku XIV w. stały się organem samorządu szlacheckiego okre­ślonego terytorium, działającym wspólnie z radą panów.

  Uchwały podejmowane na s...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /12 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lubelska

   

  Litwa w pierwszej połowie XVI wieku przechodziła głębokie przemiany wewnętrzne które zbliżały jej ustrój społeczny i ekonomiczny do stosunków panujących w Polsce. W miarę umacniania się pozycji ekonomicznej szlachty, a także w miarę upodabniania się do Polski pod względem ustrojowo politycznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt

Do góry