Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Hozjusz Stanisław

   

  Ur. 1504, zm. 1579, biskup chełmiński, warmiński, od 1561 kar­dynał, jeden z czołowych przywódców kontrreformacji w Polsce. Zwalczając refor­mację i krytykując ją, wydał wiele prac po­lemicznych, m.in. przeciw A. Fryczowi Modrzewskiemu.

  Na synodzie prowincjo­nalnym w Piotrkowie w 1551 przyjęto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Skarga Piotr

   

  Właśc. P. Powęski, ur. 1536, zm. 1612, teolog, pisarz, działacz kontrre­formacji, jezuita. Pochodził z osiadłej na Mazowszu drobnej szlachty, studiował w Akademii Krakowskiej. Był pierwszym rek­torem Akademii Wileńskiej (od 1579), zało­życielem kolegiów w Połocku, Rydze, Do­rpacie, kaznodzieją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pod rządami Augusta III

   

  Po elekcji na króla polskiego w 1733 roku, popartej interwencją wojsk saskich i rosyjskich, syn Augusta II, elektor saski przybrał imię Augusta III. W dziejach państwa zapisał się jako władca apatyczny i gnuśny, łakomy na pochlebstwa i spędzający czas na prymitywnych rozrywkach. Rolę sprawowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /5 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Zygmunt III Waza

   

  Ur. 1566, zm. 1632, król Polski od 1587, król Szwecji 1592-99, z dynastii Wazów, syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki. Wybrany na króla Polski przy poparciu hetmana wiel­kiego koronnego J. Zamoyskiego, który zbrojnie wyparł wybranego przez magna­tów arcyksięcia Maksymiliana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrowersje polityczne wobec elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

   

  Po śmierci Augusta III stronnictwa związane z Wettinami próbowały utrzymać koronę dla jednego z synów zmarłego monarchy, brak jednak pomocy ze strony państw południowych oraz skrępowanie Austrii przez Fryderyka II pozwoliło Rosji na aktywną politykę w Rzeczypospolitej a tym samym przekreślenie szans...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sejm Wielki i jego reformy – ugrupowania polityczne w sejmie, projekty reform, stosunek do mocarstw ościennych

   

  Sejm Czteroletni, zw. Sejmem Wielkim, sejm obradujący 6 X 1788-29 V 1792 w Warszawie pod laską marszałków S. Ma­lachowskiego i K. N. Sapiehy; pierwszy za Stanisława Augusta Poniatowskiego sejm, zawiązany w konfederację, decydujący wię­kszością głosów.

  Za pośrednictwem wyło­nionych spośród siebie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /11 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Potocki Stanisław Kostka

   

  Ur. 1755, zm. 1821, działacz polityczny, pisarz, krytyk li­teracki, mecenas sztuki; działacz obozu re­form, poseł na sejmy od 1778, członek Ra­dy Nieustającej od 1782, w czasie Sejmu Czteroletniego rzecznik reform; jako gene­rał major dowodził artylerią koronną w woj­nie z Rosją 1792.

  W 1792-95...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja Barska

   

  Przyczyn konfederacji należy upatrywać w sejmie 1767-68 odbywającego się pod protektoratem Rosji. Utrzymanie się króla na tronie, nie zamknięcie drogi dalszym reformom. Internowanie niektórych przedstawicieli konfederacji radomskiej wzmogło niezadowolenie i wzrost nastrojów antyrosyjskich.

  28 lutego 1768...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michał Korybut Wiśniowiecki i rządy oligarchii magnackiej

   

  Po abdykacji Jana Kazimierza, doszło do kolejnej burzliwej elekcji w wyniku której na tronie zasiadł, w 1669 roku syn Jaremy Wiśniowieckiego, Michał Korybut Wiśniowiecki.

  Z chwilą objęcia rządów przez niedołężnego władcę, trwał zamęt na Ukrainie. Doroszenko, hetman kozaczyzny prawobrzeżnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I rozbiór Polski i reformy sejmu rozbiorowego

   

  Na tle sytuacji w Polsce i wojny rosyjsko-tureckiej pojawił się ponownie plan rozbioru Polski wysunięty przez Prusy.

  W Wiedniu i Berlinie podjęto politykę zbliżenia w celu wywarcia na Rosję presji i doprowadzenia do pokojowego uregulowania w wojnie turecko-rosyjskiej. W zamian oferowano jej pacyfikację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012 Znaków /4 091

  praca w formacie txt

Do góry