Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Nowe programy reform ustrojowych

   

  Do początków XVIII w. sprawne działanie państwa — parlamentu, sądów, urzędów, wymierzanie i ściąganie podatków, organizacja wojska — było przedmiotem troski króla, senatu i izby poselskiej. Powstające projekty usprawnień pochodziły z różnych środowisk. Za panowania Sasów słuszne postulaty „naprawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /3 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Kultura czasów saskich

   

  Za panowania Wettinów poziom szkół znacznie się obniżył. Przeciętny młody człowiek, który je kończył, umiał dobrze przemawiać i cytować łacińskie przysłowia, ale nie miał głębokiej wiedzy. Nie uczono go ani historii, ani geografii, ani literatury ojczystej.

  Czytał więc z zainteresowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Początki zmian w szkolnictwie i kulturze

   

  Stanisław Konarski należał do zgromadzenia pijarów, prowadzącego liczne szkoły dla młodzieży męskiej. Opracował on projekt nowego programu nauczania i w 1740 r. wprowadził go w życie w szkole warszawskiej nazwanej Collegium Nobilium (szkoła dla młodzieży szlacheckiej).

  Miała ona przygotowywać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walezjusze, Valois

   

  Francuska dynastia królewska, odgałęzienie rodu Kapetyngów . Po śmierci Karola IV w 1328 zgromadzenie szlachty uznało, że jego córka nie może dziedziczyć tronu (salickie prawo).

  Filip de Valois, wnuk Filipa III, objął tron jako Filip VI. Prosta linia skończyła się wraz ze śmiercią Karola VIII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek I (1494 - 1547)

   

  Król Francji (1515-47). Pod wieloma względami był pierwowzorem władcy renesansowego; zdolny, obdarzony bystrym dowcipem, rozwiązły, mecenas sztuki i nauki; był jednocześnie okrutnym prześladowcą protestantów i większą część swoich rządów poświęcił prowadzeniu nie rozstrzygniętej walki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Rządy Augusta III

   

  August III, w przeciwieństwie do ojca, przebywał częściej w Dreźnie niż w Warszawie.

  Polityką zagraniczną Rzeczypospolitej i Saksonii kierowali dyplomaci sascy, wśród których największe znaczenie mieli pierwsi ministrowie Augusta: Aleksander Józef Sułkowski, a następnie Henryk von Brühl...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Najazd szwedzki w czasie wojny północnej

   

  Saksonia sprzymierzyła się z Rosją i Danią i August II na czele wojsk saskich zaatakował z terytorium Rzeczypospolitej szwedzkie Inflanty.

  Przebieg wydarzeń okazał się niepomyślny, gdyż wojska saskie zostały rozbite, a Szwedzi wtargnęli w głąb państwa polskiego. Przeciwnicy Augusta i jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Konfederacja tarnogrodzka

   

  Gdy klęska Szwecji w bitwie pod Połtawą (1709) rozstrzygnęła losy wojny na korzyść Rosji, August II ogłosił swą abdykację za nieważną i przybył do Rzeczypospolitej. Nie docenił jednak wierności konfederatów spod Sandomierza i powrócił do planów wzmocnienia władzy.

  Wówczas to szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Sejm „niemy” (1717)

   

  Warunki porozumienia między Augustem II i jego poddanymi zatwierdził sejm, na którym głos pozwolono zabrać — w obawie przed zerwaniem obrad — tylko marszałkowi i posłowi odczytującemu tekst konstytucji; stąd nazwa sejmu — „niemy”.

  Umowa uregulowała stosunki między Rzecząpospolitą a Saksonią. Oba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNASTIA SASKA - Kryzys gospodarczy i społeczny

   

  W początkach XVIII stulecia liczba mieszkańców państwa polsko-litewskiego spadła do ok. 6,5 mln. Zubożały wszystkie warstwy społeczne, głównie chłopi, mieszczanie, drobna i średnia szlachta. Zaprzestano uprawiania prawie połowy gruntów ornych, a wydajność upraw zmniejszyła się do poniżej 3 ziaren...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt

Do góry