Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Ludwik XV (1710 - 74)

   

  Król Francji (1715-74) z dynastii Burbonów. Prawnuk Ludwika XIV. Podczas jego małoletności regencję sprawował Filip, książę Orleański, a po nim kardynał A. H. Fleury. Po śmierci kardynała w 1743 Ludwik zdecydował się sprawować rządy bez pomocy pierwszego ministra, lecz dowiódł, że był władcą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pompadour Jeanne Antoinette Poisson de

   

  Markiza (1721-64), od 1745 była faworytą Ludwika XV, króla francuskiego. Pochodziła ze sfery bogatych urzędników i bankierów. Była kobietą o żywym dowcipie, utrzymywała przyjazne stosunki z ,,filozofami’’ czasów oświecenia.

  Lud potępiał ją za rozrzutny tryb życia na dworze i obarczał winą za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna o sukcesie polską (1733 - 35 / 38)

   

  Walki toczone przez Francję i Hiszpanię przeciwko Austrii i popierającej ją Rosji. Zaczęły się po śmierci Augusta Mocnego, kiedy kandydaturę jego syna do tronu polskiego poparły Austria, Rosja i Prusy, natomiast Francja opowiedziała się za kandydaturą Stanisława Leszczyńskiego, teścia Ludwika XV...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laissez - faire

   

  Wyrażenie oznaczające, że rząd powstrzymuje się od interwencji w gospodarczą działalność jednostki. Żądanie XVIII-wiecznych francuskich fizjokratów (ekonomistów), żeby rzeczy pozostawić ich własnemu biegowi, zostało ujęte w maksymie: laissez faire et laissez passer.

  Stali na stanowisku, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzydziestoletnia wojna (1618 - 1648)

   

  Szereg wojen prowadzonych głównie na terenie Niemiec, u podłoża których legły walki protestantów z katolikami oraz konflikt polityczny w Rzeszy niemieckiej; do walczących stron stopniowo przystępowały różne państwa europejskie.

  Wojna zaczęła się w 1618 od powstania czeskich protestantów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smith Adam (1723 - 90)

   

  Szkocki ekonomista i filozof. Od 1752 był profesorem filozofii moralnej na uniwersytecie w Glasgow, później wyjechał za granicę jako wychowawca księcia Buccleuch. Odwiedził Paryż, gdzie spotkał się z wieloma,,filozofami’’, m.in. z Quesnayem, których teorie podtrzymywały jego własne, wrogie stanowisko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quesnay François (1694 - 1774)

   

  Francuski lekarz i ekonomista. Był lekarzem Ludwika XV. Swoje pisma ekonomiczne opublikował po ukończeniu 60. roku życia. Przewodził fizjokratom, grupie ekonomistów przeciwstawiających się merkantylizmowi, opowiadających się zaś za laissez-faire.

  Utrzymywali, że jedynym źródłem bogactwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Colbert Jean Baptiste (1619 - 83)

   

  Francuski mąż stanu, wywierający wpływ na wewnętrzne życie Francji od połowy XVII w. Syn kupca, który stał się cenionym finansistą w Paryżu, był jednym z głównych ministrów Ludwika XIV. Wykazał się talentami rozbudowując prywatną fortunę J. Mazarina i wyciągając korzyści z upadku N...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fouquet Nicolas

   

  Wicehrabia de Melun i de Vaux, markiz de Belle-Isle (1615-80), francuski mąż stanu. Był superintendentem finansów do 1653 i hojnym mecenasem sztuki. Po śmierci J. Mazarina w 1661 miał nadzieję, że zostanie pierwszym ministrem i zaprosił Ludwika XIV do swojego pałacu w Vaux-le-Vicomte na wystawne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grand Siecle

   

  Wiek Ludwika XIV (1643-1715), najwspanialszy okres w dziejach Francji, która stała się dominującą siłą w Europie, wypierając z tej pozycji Hiszpanię; także kultura francuska odgrywała przodującą rolę w ówczesnym świecie.

  Owa przewaga Francji nie była czymś zaskakującym, albowiem miała ona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt

Do góry