Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Zgromadzenie Narodowe

   

  Assemblée Nationale, nazwa przyjęta 17 VI 1789 przez francuski stan trzeci, gdy pozostałe dwa stany Stanów Generalnych odmówiły przyłączenia się do jego obrad. Trzy dni później jego członkowie związali się przysięgą w Sali Gry w Piłkę. W następnym miesiącu uznał je Ludwik XVI; w tym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwizgrański pokój (1748)

   

  Kończył austriacką wojnę sukcesyjną. Postanawiał, że zajęte terytoria powrócą – z kilkoma wyjątkami – do poprzednich właścicieli. Warunki traktatu pokojowego określiły Anglia i Francja, niechętnie zaś przyjęła je Maria Teresa, cesarzowa Austrii, która musiała zrzec się Śląska na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bastylia - forteca

   

  Forteca we wschodniej części Paryża, służąca w XVII i XVIII w. za więzienie państwowe. Trzymano tu więźniów na mocy lettre de cachet lub rozkazu królewskiego. Chociaż w 1789 w Bastylii było tylko siedmiu więźniów, niemniej uważana była za symbol królewskiego despotyzmu; sądzono, że przechowuje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paryski traktat (1763)

   

  Podpisany przez Anglię, Francję i Hiszpanię zakończył wojnę siedmioletnią. Anglia nie wykorzystała w pełni tych sukcesów, jakie osiągnęła w owym czasie, ponieważ W. Pitt Starszy podał się do dymisji, a premier Bute gorąco pragnął pokoju.

  Na mocy tego traktatu Brytania otrzymała francuską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik XVI (1754 - 93)

   

  Ostatni król Francji (1774-92) z dynastii Burbonów przed wybuchem rewolucji francuskiej. Słaby i chwiejny, słuchający niemądrych rad swojej małżonki Marii Antoniny, nie był w stanie zapobiec rewolucji poprzez udzielenie poparcia gospodarczym i społecznym reformom proponowanym przez A. R. J. Turgota i J...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Necker Jacques (1732 - 1804)

   

  Francuski mąż stanu, finansista. Ten protestancki bankier z Genewy został powołany na stanowisko generalnego dyrektora finansów we Francji (1777-81).

  Dokonał analizy słabych stron francuskiego systemu podatkowego, przeciwstawił się niektórym poglądom fizjokratów, np. wolnemu handlowi zbożem. W 1788...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany Generalne

   

  Zazwyczaj było to zebranie przedstawicieli trzech stanów królestwa: duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa (przedstawicieli korporacji miejskich). Zbierał je suweren, żeby zasięgnąć rady w sprawach dotyczących polityki. Nazwą tą określano reprezentatywne ciało Zjednoczonych Prowincji Niderlandów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austriacka wojna sukcesyjna (1740 - 48)

   

  Skomplikowany konflikt europejski, w którym kluczowym problemem było prawo Marii Teresy, władczyni Austrii, do sukcesji w posiadłościach habsburskich jej ojca, cesarza Karola VI, oraz prawo jej męża, Franciszka z Lotaryngii, do tytułu cesarskiego. Pretensje Franciszka do korony cesarskiej zakwestionował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fleury André Hercule de (1653 - 1743)

   

  Kardynał i francuski mąż stanu. Był wychowawcą Ludwika XV, króla francuskiego; w 1726 został jego głównym ministrem, chociaż nie nosił takiego tytułu. Prowadził politykę podobną do tej, jaką wcielał w życie R. Walpole: cięcia finansowe, popieranie handlu, przedkładanie pokoju nad wojnę.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Westfalski pokój (1648)

   

  Zawarty w Münster i Osnabrück, zakończył wojnę trzydziestoletnią. Habsburgowie uznali niezależność Szwajcarii, separację Zjednoczonych Prowincji Niderlandów od Niderlandów hiszpańskich i patrymonialne prawa Francji do Alzacji.

  Francja nadto zatrzymała biskupstwa Metzu, Toul i Verdun. Szwecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kanizjusz Dodano /11.05.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt

Do góry