Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  "Czarna procesja"

   

  Czarną procesją nazywamy wystąpienie w 1789 roku, podczas Sejmu Czteroletniego, deputowanych 141 zjednoczonych miast królewskich. Na ich czele stał prezydent Warszawy Jan Dekert.

  Delegaci mieszczańscy przejechali w ciemnych strojach, powozami, od ratusza na Rynku Starego Miasta do Zamku. Wręczyli królowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Poniński

   

  Adam Poniński (1732-1798) był od 1773 roku podskarbim wielkim koronnym i marszałkiem sejmu rozbiorowego (rok 1733). Został przekupiony przez zaborców i doprowadził do przeprowadzenia ratyfikacji traktatów rozbiorowych.

  W późniejszym okresie wsławił się przywłaszczeniem znacznych sum z funduszu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga wojna północna (1700 - 1721)

   

  Druga wojna północna toczyła się w latach 1700 -1721. Jej celem było pozbawienie Szwecji posiadłości nadbałtyckich. Przeciwko Szwecji wystąpiły: Rosja, Saksonia, Dania i Prusy, a następnie Rzeczypospolita. W 1699 roku z inicjatywy Augusta II roku trzy pierwsze państwa zawiązały tajne przymierze. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arrasy

   

  Arras to tapiceria, dekoracyjna tkanina ścienna, naśladująca obraz z wyobrażeniami scen biblijnych, mitologicznych, zwierząt, krajobrazów. Arrasy były wyrabiane techniką gobelinową w średniowieczu i do połowy XVII wieku.

  Nazwa pochodzi od miasta Arras w płn. Francji, słynnego ośrodka wyrobu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysydenci

   

  W Polsce dysydentami nazywano początkowo wszystkich różniących się wiarą. W latach póżniejszych mianem tym obdarzano tylko protestantów.

  Podstawą prawną stanowiska dysydentów stałą się konfederacja warszawska (rok 1573).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły henrykowskie

   

  Artykuły henrykowskie był to akt prawno - publiczny, określający zasady ustroju państwa oraz uprawnienia króla. Uchwalono je na sejmie elekcyjnym w 1573 roku, a król elekt Henryk Walezy musiał je zaprzysiąc.

  Odtąd każdy nowo obrany król musiał zobowiązać się do ich przestrzegania. Według...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohdan Chmielnicki

   

  Bohdan Chmielnicki żył w latach 1595 -1657. Od 1649 roku był hetmanem kozackim. Został przywódcą wielkiego powstania kozackiego.

  Był zdolny i ambitny. Jego osobista krzywda zbiegła się w czasie z ogólnym niezadowoleniem Kozaków i chłopów ukraińskich. Daniel Czapliński, podstarości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Familia"

   

  "Familią" nazywano stronnictwo magnackie Czartoryskich i Poniatowskich (Michał i August Czartoryscy, Stanisław Poniatowski). Ukształtowało się ono u schyłku panowania Augusta II. "Familia" dążyła do objęcia władzy w Rzeczypospolitej, przeprowadzenia reform i likwidacji anarchii. Już w 1733 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja wojska

   

  Aukcja wojska to powiększenie stanu liczebnego armii. Na Sejmie Czteroletnim podwyższono liczebność wojska do 100 tysięcy żołnierzy, potem ograniczono do 65 tysięcy.

  Postanowienia tego jednak nie wykonano. Na przeszkodzie stanęła wojna 1792 roku oraz odmowa uchwalenia odpowiednich podatków przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojaliści Zjednoczonego Imperium

   

  United Empire Loyalists, nazwa przyjęta przez ok. 50 tys. Amerykanów lojalnych wobec króla Jerzego III, którzy podczas wojny amerykańskiej o niepodległość wyemigrowali do Kanady.

  W 1784 ok. 35 tys. osiadło w Nowej Szkocji, ok. 10 tys. w dolinie górnego biegu Rzeki Św. Wawrzyńca i wokół Jeziora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt

Do góry