Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj

   

  Hugo Kołłątaj (1750-1812) był jednym z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Był uczonym, publicystą i politykiem. W latach 1791-92 pełnił funkcję podkanclerza koronnego. Był działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej.

  W latach 1777-1783 był rektorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezuici

   

  Jezuici to członkowie Zakonu założonego w 1534 roku w Hiszpanii przez Ignacego Loyolę, a zatwierdzonego przez papieża w 1540 roku. Celem Zakonu była walka z szerzącą się reformacją - walka o umocnienie i odbudowę wpływów kościoła katolickiego. W Polsce jezuici pojawili się w 1564 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Potocki

   

  Ignacy Potocki (lata 1750-1809) był wybitnym politykiem doby Oświecenia w Polsce. W latach 1778-1780 był marszałkiem Rady Nieustającej. Od 1783 roku pełnił funkcję marszałka nadwornego litewskiego, a od 1791 roku marszałka wielkiego litewskiego. Był czołowym działaczem Komisji Edukacji Narodowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Bruhl 1700 - 1763

   

  Henryk Bruhl był ministrem saskim i wszechwładnym doradcą Augusta III. Kierując się osobistym interesem, rozgrywał konflikty między stronnictwami możnowładczymi.

  Karierę rozpoczął w końcowym okresie panowania Augusta II. Był jego zaufanym powiernikiem. Za panowania Augusta III zręcznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Ksawery Branicki

   

  Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819) od 1772 roku był hetmanem polnym a następnie hetmanem wielkim koronnym. Początkowo popierał Familię, potem walczył przeciw konfederacji barskiej.

  Był członkiem opozycji antykrólewskiej i przeciwnikiem reform Sejmu Czteroletniego. Jako współtwórca konfederacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Głos wolny wolność ubezpieczający"

   

  Ten traktat polityczny, wydany przypuszczalnie w 1743 roku, był ogłoszony przez Leszczyńskiego, a napisany przez kogoś z kręgu jego zwolenników. E.Rostworowski wskazuje na Mateusza Białłozora, litewskiego szlachcica, który miał go napisać go po polsku w 1733 roku.

  W traktacie tym wytyczono drogę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flota kaperska

   

  Kaprowie byli korsarzami, będącymi na usługach władcy, który dawał im tzw. listy kaperskie. Upoważniały one kaprów do uprowadzania lub niszczenia nieprzyjacielskich statków.

  Zyski ze zdobyczy wojennych stanowiły zapłatę dla kaprów. Organizację polskiej floty kaperskiej zapoczątkował Kazimierz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Wiedniem (rok 1683)

   

  Osiemdziesięciotysięczna armia turecka pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy stanęła pod murami Wiednia w 1683 roku. Na odsiecz oblężonemu miastu przybyły wojska polskie, cesarskie i książąt Rzeszy. Liczyły one 70 tysięcy zbrojnych, w tym 30 tysięcy Polaków.

  Głównodowodzącym był król Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chocim (rok 1673)

   

  Polska, nie akceptując haniebnego traktatu w Buczaczu, rozpoczęła ponownie działania wojenne przeciw Turcji. Dzięki uchwalonym przez wstrząśniętą szlachtę podatkom wystawiono prawie 40-tysięczną armię. Poprowadził ją hetman Sobieski.

  Turcy, dowodzeni przez Husseina Paszę, dysponowali 30...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Kazimierz Czartoryski

   

  Książę Adam Kazimierz Czartoryski (lata 1734-1823) był jednym z najwybitniejszym magnatów polskich. Był pisarzem i publicystą, członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

  Był mecenasem artystów i uczonych. Jego rezydencja w Puławach była ważnym, rywalizującym z królewską Warszawą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt

Do góry