Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Jakub Fontana

   

  Jakub Fontana był synem Józefa II Fontany, architekta włoskiego, którego dziełem jest pałac w Kozłówce, kościoły bonifratrów i pijarów w Warszawie oraz wykończenie kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.

  Jakub Fontana (1710 -1773) był także architektem. Przebudował pałac w Radzyniu Podlaskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurydyki

   

  Jurydyki były to tereny w obrębie miast królewskich, będące własnością feudałów.

  Były one wyłączone spod sądownictwa i administracji miejskiej.

  Hamowało to rozwój gospodarczy i uniemożliwiało jednolity zarząd miast.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Karol Chodkiewicz (1560 - 1621)

   

  Jan Karol Chodkiewicz był od 1600 roku hetmanem polnym litewskim, od 1605 roku hetmanem wielkim litewskim, od 1616 roku wojewodą wileńskim. Był znakomitym strategiem, jednym z największych wodzów polskich.

  Pokonał Szwedów pod Kircholmem (rok 1605), oraz rozbił rokoszan Zebrzydowskiego pod Guzowem (rok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandydaci do korony 1668 - 1669

   

  Elekcja po abdykacji Jana Kazimierza była bardzo burzliwa. Konkurowali ze sobą następujący kandydaci:

  1. Stronnictwo francuskie: książę Ludwik Wielki Kondeusz lub jego syn Henryk d'Enghien.

  2. Stronnictwo habsburskie: książe lotaryński Karol.

  3. Car rosyjski Aleksy lub jego syn Fiodor.

  4. Elektor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Łaski i jego statut (1455 - 1531)

   

  Kanclerz wielki koronny w latach 1503 -1510, za panowania króla Aleksandra i Zygmunta Starego. Prymas i arcybiskup gnieźnieński od 1510 roku. Humanista.

  Był rzecznikiem interesów szlachty wielkopolskiej, prowadził politykę antykrzyżacką, był zwolennikiem zjednoczenia całego Pomorza z Polską. Z jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karłowicki traktat pokojowy (rok 1699)

   

  W 1699 roku w Karłowicach zawarty został pokój między Turcją a państwami należącymi do Ligi Świętej. Kończył on trwającą od 1683 roku wojnę.

  Rzeczypospolita odzyskiwała Podole z Kamieńcem i ziemie ukraińskie na prawym brzegu Dniepru. Wenecja zajęła Dalmację i Peloponez, Austria zaś prawie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Zamoyski

   

  Jan Zamoyski był przywódcą szlacheckim i wodzem. Wywodził się ze średniej szlachty. Pełnił funkcję podkanclerza koronnego, potem kanclerza wielkiego koronnego (od 1578 roku) i hetmana wielkiego koronnego (od 1581 roku).

  Był rektorem uniwersytetu w Padwie. Po powrocie do kraju pełnił najwyższe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hieronim Radziejowski (1612 - 1667)

   

  Hieronim Radziejowski był od 1651 roku podkanclerzem koronnym. Należał do stronnictwa królowej Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza. Forsował na sejmach wszystkie projekty swej mocodawczyni. Nadała mu za to bogate starostwo łomżyńskie i mianowała podkanclerzym. Znalazła mu także piękną i posażną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiejdany (rok 1655)

   

  Janusz i Bogusław Radziwiłłowie zawarli w Kiejdanach zdradziecki układ z Karolem z Gustawem, uznając protektorat szwedzki nad Litwą. Radziwiłłowie widzieli w królu szwedzkim potencjalnego sojusznika w walce przeciwko Moskwie.

  Liczyli, że pomoże on odzyskać utracone na wschodzie obszary. Pragnęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerzy Lubomirski (1616 - 1667)

   

  Jerzy Lubomirski był potężnym magnatem, piastującym od 1650 roku stanowisko marszałka wielkiego koronnego, a od 1657 roku hetmana polnego koronnego. W czasie potopu odznaczył się w walkach z najeźdźcą szwedzkim i siedmiogrodzkim. W latach późniejszych zasłużył się w walkach z Rosją (1660 rok)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /14.05.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry