Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Ordynacja

   

  Ordynacja to rodowy majątek ziemski, przechodzący niepodzielnie na jednego spadkobiercę, który nie mógł go sprzedać.

  Ordynacje powstawały od końca XVI wieku. Każda ordynacja rządziła się według własnego statutu. Tworzono je dla ugruntowania znaczenia rodzin magnackich.

  Przeciw ustanowieniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta conventa

   

  Pacta conventa była to umowa prawno - prywatna między szlachtą a nowo obranym królem. Zawierała indywidualne zobowiązanie elekta. Zgoda na nie była warunkiem elekcji.

  Od 1573 roku stosowano je stale. Henryk Walezy zobowiązał się zbudować eskadrę wojenną, sprowadzić do obrony Polski piechotę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo o miastach

   

  W wyniku zdecydowanej postawy mieszczaństwa, reformatorzy w czasie Sejmu Czteroletniego zaspokoili ich żądania i spełnili postulaty z 1789 roku.

  Otwarło to drogę dla przechodzenia mieszczan do stanu szlacheckiego. Prawo o miastach weszło w skład Konstytucji 3 Maja.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pułaski Kazimierz (1747 - 1779)

   

  Kazimierz Pułaski był generałem, odważnym i uzdolnionym dowódcą partyzanckim konfederacji barskiej. Walczył na Ukrainie, w Małopolsce zachodniej, na Litwie, bronił Częstochowy.

  W latach 1777 -1779 walczył jako dowódca brygady kawalerii o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zmarł z ran...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narwa. Żegluga narewska

   

  W 1558 roku Iwan IV Groźny zajął Narwę uzyskując ważny port nad Zatoką Fińską.

  >

  Król polski, Zygmunt August zdecydował się przerwać te działania wykorzystując przeciw Moskwie flotę kaperską.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nihil Novi

   

  Konstytucja Nihil Novi została uchwalona na sejmie radomskim w 1505 roku. Odtąd sejm szlacheckiej Rzeczypospolitej miał składać się z tzw. trzech stanów sejmujących - króla, senatu i izby poselskiej.

  "Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latyfundia

   

  Latyfundium to wielka włość feudalna. Pod względem gospodarczym i administracyjnym latyfundia były prawie całkowicie samodzielne.

  Magnaci rozszerzali swoje włości głównie na ziemie ukraińskie i białoruskie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberum veto

   

  Liberum veto znaczy po łacinie: "wolne nie pozwalam". Było to prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie wszystkich uchwał.

  Uważano, że stanowi skuteczną zaporę przeciw próbom jakichkolwiek zmian w społeczno - politycznym ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej. Po raz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liceum Krzemienieckie

   

  W 1805 roku T.Czacki, założył uczelnię w Krzemieńcu na Wołyniu według planów Hugo Kołłątaja. Liceum Krzemienieckie obejmowało częściowo program szkoły wyższej.

  Dzięki niemu Krzemieniec stał się ośrodkiem kultury polskiej na Ukrainie ("Ateny wołyńskie"). W 1831 roku władze rosyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lisowczycy

   

  Lisowczycy to formacja lekkiej jazdy zorganizowana na początku XVII wieku przez Aleksandra Lisowskiego. Pierwotnie przeznaczona była do pomocy samozwańczym carom moskiewskim popieranym przez polskich magnatów. W 1619 roku Zygmunt III Waza oddał oddziały na usługi cesarza Ferdynanda II do pomocy w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Benignus Dodano /15.05.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry