Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wit Stwosz

   

  Wit Stwosz urodził się w Szwabii około roku 1448. Nie wiemy z jakiego wywodził się środowiska. Jako artysta niewątpliwie ukształtował się w Nadrenii, przypuszczalnie w Strasburgu.

  Na początku lat 70-ych XV wieku usamodzielnił się i założył własny warsztat. W 1477 roku zrezygnował z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna o polską sukcesję (1733 - 1735)

   

  Pod hasłem obrony w Polsce wolnej elekcji Francja, Hiszpania i Sardynia wystąpiły przeciw Austrii. Sprawa Leszczyńskiego była tu oczywiście jedynie pretekstem.

  Zwycięstwo wojsk francuskich nad Renem i w Italii nie mogły przynieść rozstrzygnięcie nad Wisłą. Do oblężonego Gdańska Francuzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna polsko - rosyjska (1654 - 1667)

   

  Bohdan Chmielnicki szukając oparcia w walce z Rzeczpospolitą zwrócił się do Rosji. Zawarta w 1654 roku ugoda perejesławska umiędzynarodowiła konflikt.

  Rosja, żądna rewanżu za straty terytorialne poniesione w czasie poprzednich wojen z Polską, skwapliwie ujęła się za Ukrainą. W 1654 roku armia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty handlowe po I rozbiorze

   

  Uzupełnieniem dyktatu rozbiorowego były traktaty handlowe. Ratyfikowano je w 1775 roku. Najważniejszy był traktat z Prusami. Ustanawiał on wysokie cła na towary wychodzące z Polski, a niskie na towary pruskie. Praktycznie uniemożliwiał handel tranzytowy z Gdańskiem.

  W związku z tym, że w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Rycerska (rok 1765)

   

  Szkoła Rycerska, czyli Korpus Kadetów założona została w 1765 roku w Warszawie przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  Był to świecki zakład naukowy mający kształcić kadrę oficerską i światłych obywateli spośród młodzieży szlacheckiej. Uczono tu przedmiotów ogólnych i wojskowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Kossakowski

   

  Szymon Kossakowski (1741-1794 ) był początkowo uczestnikiem konfederacji barskiej, a potem zagorzałym stronnikiem Rosji.

  Od 1790 roku był generałem w wojsku rosyjskim. Był hetmanem polnym, a następnie hetmanem wielkim litewskim z ramienia konfederacji targowickiej. W 1792 roku zmuszał szlachtę do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Kościuszko

   

  Tadeusz Kościuszko (1746-1817) był wychowankiem Szkoły Rycerskiej. W latach 1776-1783 walczył w wojnie o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki. W 1789 roku powołano go do armii polskiej. Talent wojskowy ukazał pod Zieleńcami i pod Dubienką w czasie wojny 1792 roku.

  Po przystąpieniu króla do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Rejtan

   

  Tadeusz Rejtan (1746-80) walczył w szeregach konfederatów barskich.

  Był posłem nowogrodzkim na sejm nadzwyczajny w Warszawie w 1773 roku, który miał ratyfikować traktaty rozbiorowe. Wsławił się oporem przeciw skonfederowaniu sejmu, mającemu ułatwić uznanie I rozbioru Polski.

  Wpadł w obłąkanie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat w Buczaczu (rok 1672)

   

  Po krótkiej, zwycięskiej kampanii 1672 roku, Turcja podyktowała Rzeczypospolitej upokarzające warunki pokoju.

  Na rzecz Turcji przechodziło Podole z Kazimierzem Podolskim, województwo bracławskie i południowa część Kijowszczyzny. Równocześnie Polska zobowiązywała się do płacenia corocznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat w Oliwie (1660 r.)

   

  Najazd szwedzki na Polskę zakończony został traktatem oliwskim w 1660 roku. Jan Kazimierz zrzekł się wszelkich praw do korony Szwecji.

  Szwecja rezygnowała z pretensji terytorialnych wobec Polski (nie dotyczyło to wcześniej posiadanych, sięgających Dźwiny, północnych Inflant).

  Przy Rzeczpospolitej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry