Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Wielka wojna 1648 - 1654

   

  Planujący wojnę z Turcją Władysław IV Waza przyjął na audiencji wezwaną przez siebie delega­cję starszyzny kozackiej. Za przyrzeczenie zwięk­szenia rejestru, przywrócenia dawnych przywile­jów i nadania nowych (m.in. niewkraczanie wojsk koronnych na tereny leżące na południowy-wschód od Białej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /4 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek wojen z Rosją

   

  Ugoda perejasławska zapowiada­ła umiędzynarodowienie wewnętrz­nego dotąd konfliktu kozacko-polskiego, wojnę Rzeczypospolitej z Rosją - nie tylko o Ukrainę.

  Wiosną 1654 roku wojska moskiewskie zajęły Smoleńsk, Witebsk i Mohy­lew. W następnym roku opanowały Wilno, a oddziały rosyjsko-kozackie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda hadziacka

   

  Ugoda perejasławska nie została zaaprobowana przez całą starszyznę kozacką. starych dowódców opowiadających współdziałaniem z Rosją istniała druga grupa wroga wobec cara i optująca za sojuszem z Rzecząpospolitą (ruska szlachta, zawdzięczająca Chmielnickiemu majątki i pozycję w administracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny polsko - szwedzkie (1600 - 1629)

   

  Wojnę polsko - szwedzka o panowanie nad Bałtykiem i tron Szwecji można podzielić na kilka etapów określanych latami:

  Pierwszy etap to lata 1600-1605. Wtedy to K.Chodkiewicz, hetman wielki litewski odniósł świetne zwycięstwo pod Kircholmem (1605 rok). Nie przyniosło to jednak rozstrzygnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktaty welawsko - bydgoskie

   

  Brandenburgia, za cenę obietnicy Karola Gustawa do uznania pełnej niezależności Prus (dotąd lennych wobec Polski), stała się sojusznikiem Szwecji w czasie najazdu szwedzkiego na Rzeczypospolitą. Jan Kazimierz próbował rozbić ten sojusz i zwolnił w 1657 roku elektora brandenburskiego od zależności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolna elekcja

   

  Elekcja był to sposób powoływania władców na tron. Sposób ten stosowano sporadycznie w Polsce do XIII wieku.

  Elekcja stała się regułą od 1385 roku (powołanie na tron Władysława Jagiełły), ale do wymarcia Jagiellonów (1572 rok) była praktycznie jedynie zatwierdzeniem członka dynastii panującej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujście 1655 r.

   

  W lipcu 1655 roku pospolite ruszenie wielkopolskie skapitulowało pod Ujściem przed Szwedami. Armia szwedzka, która wkroczyła do Wielkopolski z Pomorza, napotkała pod Ujściem pospolite ruszenie szlacheckie w liczbie 15000 zbrojnych.

  Po krótkich potyczkach, dowodzący siłami polskimi wojewoda poznański...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny kozackie

   

  Ocena zbrojnych wystąpień kozackich i związanych z ni­mi działań politycznych do dziś budzi kontrowersje. Czy były to rebelie, bunty, po­wstania, czy wojny? Czy można powiedzieć, że Kozaczyzna stworzyła w XVII wie­ku własne państwo? Jakie korzyści mogła przynieść Kozakom ugoda perejasławska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozaczyzna w początkach XVII wieku

   

  Na stepach i na wyspach Dniepru Koza tworzyli szczególną, demokratyczną organizację wojskową. Gdy wstępowali na służbę Rzeczypospolitej, zachowywali część swych zwyczajów; oddziały Kozaków rejestrowych miały więc nieco inną organizację niż pozostałe wojska zaciężne. Najważniejszym ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia polsko - litewska 1569 rok

   

  Unia w Krewie i unia horodelska tworzyły związek dwóch niezależnych państw. Unia spowodowała, że na Litwie wprowadzono stopniowo szereg rozwiązań na wzór polski (podział administracyjny, urzędy, unowocześnienie prawa litewskiego).

  Na Litwie zwolennikiem ściślejszego związku z Koroną była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt

Do góry