Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Przystąpienie króla do reform egzekucyjnych

   

  Wkrótce po rozpoczęciu wojny w Inflantach okazało się, że Litwa nie jest w stanie sama podołać ciężarom wojennym. Możnowładztwo litewskie nie potrafiło sprostać zadaniom wojskowym, a pusty skarb nie pozwalał na nowe zaciągi.

  Współdziałanie króla z senatorami nie zapewniło koniecznych środków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcielenie Mazowsza do Polski

   

  Położone między Litwą a Polską Mazowsze było od XIV w. lennem królów polskich. Wraz z wymieraniem dzielnicowych książąt mazowieckich kolejni monarchowie wcielali ich władztwa do Królestwa — w 1462 r. ziemię rawską, w 1476 r. ziemię sochaczewską, w 1495 r. ziemię płocką, a w latach 1526-1529...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna Zygmunta I

   

  Od początku swego panowania Zygmunt I dużo uwagi poświęcał sprawom finansów Królestwa. Zahamował zastawy, wykupując z nich duże obszary dóbr monarszych, wprowadził nowy system ceł, usprawnił zarząd żup wielickich.

  Choć powstały wówczas projekt reformy skarbowej nie doszedł do skutku, sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby wzmocnienia pozycji dynastii

   

  Po śmierci Barbary Zapolyi Zygmunt pojął za żonę księżniczkę Bonę z mediolańskiego rodu Sforzów. Królowa — pochodząca z małego księstwa włoskiego o odmiennych zasadach ustrojowych — nie pojmowała w pełni charakteru państwa, w którym przyszło jej panować i w którym król podlegał prawu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Prus Książęcych

   

  Przyszłe losy osłabionego przegraną wojną państwa krzyżackiego zależały w dużej mierze od poparcia cesarstwa. Albrecht zdawał sobie sprawę, iż ceną owej pomocy będzie konieczność podporządkowania się potężnemu Karolowi V. Możliwość takiego rozwiązania przewidywał również Zygmunt I. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt I władcą Polski i Litwy

   

  Śmierć Aleksandra (1506) otworzyła Zygmuntowi, piątemu z kolei synowi Kazimierza Jagiellończyka, drogę do godności królewskiej.

  Na wieść o zgonie brata opuścił on Śląsk, którym zarządzał z ramienia Władysława Jagiellończyka — króla Czech oraz Węgier, i pospieszył na Litwę, gdzie wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjazd wiedeński (1515)

   

  Pokój toruński (1466) nie zapobiegł kolejnym zatargom polsko-krzyżackim. Nowy wielki mistrz — Albrecht Hohenzollern, wykorzystał fakt, że ani papież, ani cesarz niemiecki nie zatwierdzili postanowień tego układu, choć ich zgoda była przewidziana w umowie. Odmawiał więc złożenia przysięgi lennej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnia wojna z Zakonem krzyżackim

   

  Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern nie zastosował się do ustaleń zjazdu wiedeńskiego i rozpoczął przygotowania do rozprawy z Polską, szukając posiłków zbrojnych w Rzeszy.

  W 1519 r. wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Armia polska, pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja, po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy z Turcją

   

  Układowi w Andruszowie sprzeciwił się hetman prawobrzeżnej Ukrainy Doroszeńko i w odpowiedzi poddał się Turcji, zachęcając ją do wojny z Rzecząpospolitą.

  W 1667 roku Rzeczpospolitą najechali Turcy. W 1672 roku zdobyli oni Kamieniec Podolski i podeszli aż pod Lwów. Podpisano haniebny trak­tat w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie wojny z Rosją

   

  Na wiadomość o podpisaniu ugody hadziac­kiej car wznowił działania wojenne. Rzeczpospo­lita nie dysponowała jednak dostatecznymi siła­mi, aby wesprzeć Kozaków w walce z Moskwą, a wśród Kozaczyzny pogłębiały się podziały na zwolenników Hadziacza i Perejasławia, króla i ca­ra, między starszyzną i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt

Do góry