Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  Kultura polska „złotego wieku”

   

  „Widziałem jakąś dziwną ruchliwość i skrzętność, która ogarnęła wszystkie prawie zawody i stany. Umysły naszych rodaków nabrały jakiejś siły i wzmogła się ich czynność” — pisał w połowie XVI w. polski pedagog, Szymon Marycjusz z Pilzna. Nowe prądy odrodzenia szybko dotarły do Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /5 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU"

   

  Rozkwit gospodarczy i kulturalny Polski za dwóch ostatnich Jagiellonów spowodował, że okres ich panowania nazwany został „złotym wiekiem”. Dzięki lennom pruskiemu i kurlandzkiemu oraz zdobyczom w Inflantach wzrosło znaczenie państwa w basenie Morza Bałtyckiego, a polityka utrzymywania dobrych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Prus Królewskich

   

  Na sejmie lubelskim, mimo protestów miejscowych dygnitarzy i przedstawicieli Gdańska, doszło także do ściślejszego zespolenia Prus Królewskich z Rzecząpospolitą. Odtąd dostojnicy z Rady Pruskiej zasiadali w senacie, szlachta weszła do izby poselskiej, sejm pruski natomiast przekształcił się w sejmik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Reformy ustrojowe

   

  Na sejmach odbywających się w latach 1562-1569 przeprowadzono — dzięki poparciu króla — doniosłe reformy ustrojowe.

  Unieważniono zastawy i darowizny królewszczyzn dokonane wbrew prawu oraz zakazano ich na przyszłość. Powołano komisje lustratorów, którzy mieli oszacować dochody płynące z dóbr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rokosz lwowski — wojna kokosza

   

  Wybór i koronacja „króla młodszego” za życia ojca wywołały wśród szlachty głosy krytyki w stosunku do tronu. Zebrane pod Lwowem w 1537 r. pospolite ruszenie wystąpiło przeciwko niezgodnym z prawem działaniom monarchy.

  Królowej Bonie zarzucano ponadto, że sięga po władzę i dopuszcza do nadużyć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Między Habsburgami a Turcją

   

  Polityka Zygmunta w stosunku do Węgier. Turcja za sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520-1566) doszła do szczytu swej potęgi. Jej panowanie rozciągało się na Bałkany, Mezopotamię, Syrię, Palestynę i Egipt, wpływy zaś sięgały aż po południowe wybrzeża Morza Śródziemnego.

  Podczas kolejnego ataku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządy Zygmunta Augusta na Litwie

   

  W 1544 r. stary król przekazał synowi rządy na Litwie, zachowując wszakże swą władzę zwierzchnią. Młody monarcha uporządkował sprawy sądownictwa w Wielkim Księstwie, a następnie przystąpił do prac nad słynną pomiarą włóczną.

  Rozpoczęto wtedy pomiary gruntów uprawnych i uregulowano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatargi z Mołdawią

   

  Od czasu klęski Jana Olbrachta w lasach bukowińskich stosunki Królestwa Polskiego z Mołdawią były zaostrzone. Kolejni hospodarowie podejmowali działania zbrojne mające na celu oderwanie od Polski Pokucia, wchodzącego w skład województwa ruskiego.

  Gdy jednak wojewoda mołdawski Piotr Raresz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o panowanie nad Bałtykiem

   

  Na północ od Żmudzi, nad Bałtykiem, leżały Inflanty. W XIII w. utworzył tam swoje państwo rycerski Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem krzyżackim w Prusach.

  Przez Inflanty przechodził szlak handlowy, wiążący Europę Wschodnią z Zachodem, silne zaś miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny z państwem moskiewskim

   

  Podczas gdy polityka Królestwa Polskiego manewrowała między Habsburgami a Turcją, Wielkie Księstwo Litewskie było uwikłane w wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim.

  Po upadku Złotej Ordy (ok. 1502 r.) do dużego znaczenia doszła jej dawna prowincja — chanat krymski. Tatarzy krymscy napierali na granice...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt

Do góry