Historia /5 265 prac/

 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Elekcja Henryka Walezego (1573)

   

  Wybory nowego władcy odbyły się w kwietniu maju 1573 r. na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Warszawy, pod wsią Kamień (obecnie część stolicy). Najpoważniejszymi kandydatami do korony polskiej byli: syn cesarza Maksymiliana II arcyksiążę Ernest Habsburg, brat króla francuskiego Henryk Walezy, car Iwan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Artykuły henrykowskie i pacta conventa

   

  Artykuły henrykowskie wymieniały przede wszystkim istniejące już prawa. Stwierdzały, że monarcha nie jest dziedzicem państwa (po jego śmierci następcę wybiera sejm elekcyjny), że o wojnie i pospolitym ruszeniu decydować może tylko w porozumieniu z sejmem, że nie może wyprowadzać pospolitego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Poselstwo po Henryka

   

  Do Paryża wysłano poselstwo okazałe i godne. Pertraktacje z Henrykiem i jego bratem, królem Francji Karolem IX, trwały dość długo.

  Opór budziły przede wszystkim artykuły dotyczące swobody wyznaniowej i możliwości wypowiedzenia posłuszeństwa królowi. W końcu obaj władcy zaprzysięgli dawne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Panowanie i wyjazd Henryka

   

  Od samego początku rządom Henryka towarzyszyły spory o zakres jego władzy. Henryk nie zaprzysiągł w katedrze zobowiązujących go artykułów (poza pokojem wyznaniowym), sejm koronacyjny rozjechał się więc na znak sprzeciwu bez podjęcia uchwał, ostrzegając monarchę, że może zostać złożony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchia absolutna Henryka IV

   

  Rok 1598 oznaczał wprawdzie dla Francji wyjście z chaosu wewnętrznego i ciężar położenia międzynarodowego i ciężkiego położenia międzynarodowego, jednak jeszcze przez kilka lat Henryk IV kończył ostatecznie dzieło pacyfikacji kraju.

  Wciąż jeszcze silne były we Francji tendencje odśrodkowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Drugie bezkrólewie

   

  Przebywający w Krakowie ministrowie i senatorowie małopolscy zawiadomili o wyjeździe króla Wielkopolan i Litwinów.

  Prymas zwołał na koniec sierpnia sejm. Prawie wszyscy senatorowie byli początkowo przeciwni ogłoszeniu bezkrólewia i nowej elekcji, natomiast większość posłów uważała, że potajemny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Rzeczpospolita

   

  Sfederowana po unii lubelskiej Rzeczpospolita była państwem, którego terytorium ustępowało w Europie wielkością jedynie Rosji i Turcji. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, wraz z terytoriami lennymi: Prusami Książęcymi i Kurlandią, zajmowały ponad 800 tys. km2. Ziemie te zamieszkiwało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Folwark szlachecki

   

  Uchwalone na sejmie w 1496 r. statuty piotrkowskie wiązały się z rozwojem folwarku, czyli gospodarstwa szlacheckiego. Szlachta bowiem, chcąc podnieść swoje dochody, nastawiała się na produkcję zboża przeznaczonego na sprzedaż.

  Odzyskanie ujść Wisły (1466) umożliwiło jej włączenie się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Stosunki społeczne na wsi. Poddaństwo

   

  Stosunek poddaństwa ludności wiejskiej względem właściciela wsi wykształcił się w Europie we wczesnym średniowieczu. W Polsce włościanie — w zamian za prawo korzystania z ziemi dziedzica — mieli obowiązek składania dworowi danin w naturze, a także płacenia czynszów. Świadczenia te zostały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Miasta w Polsce

   

  Rozpowszechnienie gospodarki folwarcznej pozwoliło na pomyślny rozwój obsługujących wieś ośrodków miejskich. Przyczyniło się także do rozkwitu miast leżących nad rzekami spławnymi, przede wszystkim nad Wisłą, którą zboże szlacheckie płynęło do Gdańska.

  Dużą rolę w krajowej wymianie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 494

  praca w formacie txt

Do góry